กฟผ.แม่เมาะ ร่วมนำเสนอเส้นทางท่องเที่ยว อ.แม่เมาะ สู่โปรแกรมท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง

09 05 61 2

นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำเส้นทางโปรแกรมท่องเที่ยว จ.ลำปาง ซึ่งสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปางจัดขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวใน จ.ลำปาง ทั้งภาครัฐ เอกชน รวมถึงชุมชน

09 05 61 1

จากการแลกเปลี่ยนพูดคุยและจัดทำเส้นทางการท่องเที่ยว จ.ลำปาง เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว ในลักษณะต่างๆ เช่น แพ็คเกจวันเดียวเที่ยวลำปาง (One Day Trip) แพ็คเกจ 2 วัน 1 คืน และแพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน ในโอกาสนี้ ผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อสารองค์การและชุมชนสัมพันธ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ได้ร่วมเสนอเส้นทางการท่องเที่ยว อ.แม่เมาะ เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดและตัวเมืองลำปาง สู่สถานที่สำคัญใน  อ.แม่เมาะ เช่น พื้นที่หมู่บ้านเมาะหลวง วัดรัตนคูหา ต.แม่เมาะ พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษาฯ เหมืองแม่เมาะ สวนเฉลิมพระเกียรติ (ทุ่งบัวตอง) และแหล่งท่องเที่ยวผาหอบ ต.สบป้าด เพื่อบรรจุอยู่ในโปรแกรมการท่องเที่ยว  ที่สำนักงานการท่องเที่ยวจังหวัดลำปางจะนำไปรวบรวมและพัฒนาสู่การเป็นโปรแกรมท่องเที่ยวประจำจังหวัดลำปางต่อไป เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องกิ่งกนก โรงแรมเอเชีย อ.เมือง จ.ลำปาง