พลังงานทหารเยี่ยมชม กฟผ.แม่เมาะ เชื่อการสื่อสารที่ดีจะสร้างความมั่นใจในการดำเนินงาน

09 05 61 4

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 พลเอกพฤษภะ สุวรรณทัต ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม หัวหน้าคณะทำงานด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร นำคณะทำงานฯ จำนวน 20 นาย เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานโรงไฟฟ้าและเหมืองแม่เมาะ โดยเข้ารับฟังการบรรยายสรุปข้อมูลด้านพลังงานของประเทศ การผลิตไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ตลอดจนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ชุมชนและสังคม โดยมีนายพรพิษณุ จันทร์ศิริโยธิน วิศวกรระดับ 10 ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ  เป็นวิทยากรให้การต้อนรับและบรรยายสรุป ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

 

09 05 61 3

พลเอกพฤษภะ สุวรรณทัต กล่าวว่า ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารมีความห่วงใยในเรื่องความมั่นคง โดยเฉพาะด้านพลังงาน จากการเยี่ยมชมทำให้ได้รับทราบว่าระบบส่งไฟฟ้าของ กฟผ.เป็นโครงข่ายเชื่อมโยงที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในประเทศ ซึ่งจะช่วยสร้างเสถียรภาพทางพลังงานให้เกิดความมั่นคง ส่วนกรณีสารเคมีรั่วไหลที่เกิดขึ้น ส่วนตัวเห็นว่าผู้รับข่าวสารควรตรวจสอบหรือรับข่าวสารที่ถูกต้องจากเจ้าของหน่วยงานก่อนจะเป็นประโยชน์กว่า ประกอบกับ กฟผ.แม่เมาะ ประชาสัมพันธ์ได้รวดเร็วและต่อเนื่องสม่ำเสมอ ทำให้ประชาชนมีความมั่นใจในการดำเนินงาน ถึงแม้จะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงก็เชื่อว่าประชาชนจะมั่นใจว่า กฟผ.แม่เมาะ สามารถระงับเหตุได้