หน่วยงานราชการเข้าตรวจกรณีกรดเกลือรั่ว ชี้ระงับเหตุได้ตามมาตรการ ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน

09 05 61 6

อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง และสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่กรณีกรดเกลือรั่วซึมในระหว่างทดสอบระบบโรงไฟฟ้า เบื้องต้นหลังเกิดเหตุ กฟผ.แม่เมาะ ได้แก้ไขปัญหาจนกลับสู่ภาวะปกติ ไม่มีผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

 

09 05 61 7

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 เพื่อตรวจติดตามกรณีกรดไฮโดรคลอริกหรือกรดเกลือรั่วซึมระหว่างการทดสอบระบบโรงไฟฟ้า เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคมที่ผ่านมา

09 05 61 10

นายเลอศักดิ์ กุลเสถียร วิศวกรชำนาญการ สังกัดสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง กล่าวภายหลังเข้าตรวจติดตามว่า “ตรวจสอบแล้วพบว่าสารเคมีที่รั่วซึมนั้นคือกรดเกลือซึ่งมีไว้สำหรับใช้ปรับสภาพน้ำให้เหมาะสมสำหรับนำไปใช้ในโรงไฟฟ้า หลังเกิดเหตุ กฟผ. ก็ได้มีการแก้ไขปัญหาได้ตามมาตรการที่ได้แจ้งไว้ ผลการระงับเหตุเป็นที่น่าพอใจ ทางสำนักงานอุตสาหกรรมฯ จึงไม่ได้มีความกังวลใด เนื่องจากเห็นว่าเป็นจุดรั่วเล็กน้อยที่เกิดจากการติดตั้งเครื่องจักร อีกทั้งไม่ได้สร้างผลกระทบใดต่อชุมชน

09 05 61 8

09 05 61 11

จากนั้นในช่วงบ่ายสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ โดย นายกานต์ พีระเกียรติขจร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง กล่าวว่า “หน่วยงานราชการได้ลงพื้นที่ตรวจสอบตามหน้าที่ในด้านการจัดการ วิธีการและการป้องกันการเกิดสารเคมีรั่วซึม จากการตรวจสอบที่สถานที่เกิดเหตุ พบสิ่งที่รั่วไหลเป็น กรดเกลือ ไม่ได้เป็นสารไซยาไนด์อย่างที่มีการเสนอข่าวออกไป และการรั่วซึมในครั้งนี้รั่วในปริมาณน้อย ส่งผลให้เกิดควันขึ้นเพียงช่วงเวลาสั้นๆ เป็นกรดที่เจือจางไม่สามารถเกิดอันตรายต่อสิ่งที่อยู่รอบๆ ได้ อีกทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของโรงไฟฟ้าได้ดำเนินงานตามขั้นตอนจนอยู่ในภาวะปกติ อย่างไรก็ตามขอให้ กฟผ.แม่เมาะ เข้มงวดด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยกับบริษัทรับเหมา และแรงงาน ที่เข้ามาทำงานในพื้นที่มากยิ่งขึ้น”

09 05 61 9