คน กฟผ.แม่เมาะ ส่งมอบน้ำใจให้โรงเรียนสบจางวิทยา

23 05 61 3

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนสบจางวิทยา อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายพิพัฒน์ สิริวรเมธีกุล วิศวกรระดับ 7 เป็นผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ มอบโต๊ะพับ จำนวน 8 ตัว มูลค่า 10,320 บาท และทุนการศึกษา จำนวน 3,000 บาท ที่ได้รับบริจาคผ่านผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ, บริษัทผู้รับจ้างในโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7, ผู้ปฏิบัติงานร้านค้าสหกรณ์ กฟผ.แม่เมาะ และผู้ประกอบการร้านค้าบริเวณศูนย์บริการกลางแม่เมาะ รวมเป็นจำนวนเงินกว่า 13,320 บาท ให้กับโรงเรียนสบจางวิทยา เพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนของโรงเรียน โดยมีนางทิพพา ใจใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนสบจางวิทยา เป็นผู้แทนรับมอบ