ปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ และสัปดาห์สิ่งแวดล้อม กฟผ.

05 06 61 3

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ นายชัยพร ไพฑูรย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงาน ร่วมปลูกต้นไม้ที่มีดอกสีเหลือง จำนวน 400 ต้น เช่น ต้นทองอุไร ต้นเหลืองปรีดียาธร และต้นเหลืองอินเดีย เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน และสัปดาห์สิ่งแวดล้อม กฟผ. ประจำปี 2561