ติดตามความคืบหน้าอ่างเก็บน้ำแม่เมาะ

05 06 61 4

นายสุนทร ดาวประเสริฐ หัวหน้ากองแผนงานและประเมินผลโรงไฟฟ้าแม่เมาะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าอ่างเก็บน้ำแม่เมาะ ที่ กฟผ.แม่เมาะ   ได้ปรับปรุง ฟื้นฟู ขุดลอกตะกอนและวัชพืช, ขุดลอกลำห้วยท้ายฝาย และเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำ ตามโครงการอ่างสวยน้ำใส ร่วมใจพัฒนา เพื่อชุมชนแม่เมาะ ตั้งแต่ปี 2557 แล้วเสร็จจนถึงปัจจุบัน ทำให้อ่างเก็บน้ำแม่เมาะในปัจจุบันมีสภาพที่ดีขึ้น มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม เพื่อบริหารจัดการอ่างประโยชน์ของชุมชนตำบลแม่เมาะในการนำน้ำจากอ่างเก็บน้ำแม่เมาะมาใช้ในการอุปโภคและการเกษตรต่อไป และประกาศเป็นพื้นที่โดยรอบเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ โดยมีนายเกษม ใจจันทร์ ปลัดอำเภอแม่เมาะ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ณ อ่างเก็บน้ำบ้านเมาะสถานี ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง