พ่อแม่อุปถัมภ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ มอบทุนต่อเนื่องปีที่ 11

19 06 61 3

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนสบจางวิทยา ต.นาสัก อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายอลงกรณ์  พุ่มรักธรรม หัวหน้ากองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า 2 ฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานร่วมมอบทุนการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2561 ในโครงการพ่อ-แม่ อุปถัมภ์ กองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า 2 ให้กับนักเรียนโรงเรียนสบจางวิทยา   โดยโครงการดังกล่าวฯ ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 11 เพื่อมอบโอกาสให้กับนักเรียนโรงเรียนสบจางวิทยาที่มีความประพฤติดีและมีความตั้งใจศึกษาต่อให้ได้เรียนจนสำเร็จการศึกษาในระดับสูงสุดของโรงเรียน โดยมีนางทิพพา ใจใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนสบจางวิทยา พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนเป็นผู้รับมอบ