สสท.ตรวจผลงานนอกสถานที่กลุ่ม Kaizen โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

19 06 61 4

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 นายมานิจ แสงสว่าง ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ให้การต้อนรับ ดร.กฤษณ์ จงสฤษดิ์ และนายอัษฎาวุธ เบญจพร กรรมการผู้ตรวจผลงาน Kaizen ณ สถานที่ปฏิบัติงานจากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) (สสท.) ในโอกาสเข้าตรวจผลงาน กลุ่ม Active Power ผลงานเรื่อง “ลดเวลาการควบคุมแรงดันสายส่งแรงสูง 500 KV” โดยคณะฯ เข้ารับฟังการนำเสนอนโยบายองค์กรเกี่ยวกับการการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ พร้อมทั้งรับฟังการนำเสนอสรุปผลงาน Kaizen และเข้าตรวจพื้นที่ทำงานจริง ณ ห้องควบคุมการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าแม่เมาะ หน่วยที่ 8-9 ทั้งนี้ หากกลุ่มฯ ผ่านการตรวจจะได้เข้าไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในเวที Thailand Kaizen Award 2018 ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคมนี้ โดยผลการตรวจจะแจ้งให้ทราบต่อไป