กฟผ.แม่เมาะ จัดโครงการให้ความรู้คุณค่าไฟฟ้าไทย รร.ลำปางกัลยาณี

26 06 61 6

ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ศักดิ์ คุณูปถัมภ์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการให้ความรู้คุณค่าไฟฟ้าไทย ปีที่ 4 ที่แผนกส่งเสริมกิจกรรมชุมชน กองชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและปลูกฝังการรู้รักษ์พลังงาน สร้างจิตสำนึกที่ดีต่อการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

26 06 61 7

ภายในกิจกรรมยังมีการทำ workshop เพื่อนำเสนอแนวทางการประหยัดพลังงานในชีวิตประจำวัน และพลังงานหมุนเวียนที่เหมาะสมประเทศไทย และกิจกรรมนันทนาการสร้างความรู้คู่ความสนุกสนาน โดยมีนายแสวง บุญมากาศ ผู้อำนวยการ โรงเรียนลำปางกัลยาณี พร้อมด้วยคณะอาจารย์ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี อ.เมือง  จ.ลำปาง