โรงไฟฟ้าแม่เมาะปลูกต้นไม้สีเหลืองกว่า 3,000 ต้น เฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง

26 06 61 3

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ บริเวณประตูทางเข้าเหมืองแม่เมาะ นายอนุสรณ์ สุขศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ-2 พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ร่วมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 จำนวน 3,010 ต้น ซึ่งเป็นต้นไม้ที่มีสีเหลือง ประกอบด้วยต้นทองอุไร ต้นเหลืองอินเดีย ต้นเหลืองปรีดียาธร ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ และต้นรวงผึ้งซึ่งเป็นต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10