ชาวโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ร่วมพิธีถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10

25 07 61 8

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายมานิจ แสงสว่าง ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ว่าที่ ร.ต. ณรงค์ศักดิ์ คุณูปถัมภ์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงาน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2561

25 07 61 9

โดยผู้ปฏิบัติงานร่วมลงนามถวายพระพรและถวายสัตย์ปฏิญาณจะประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติและของประชาชน พร้อมสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดิน และมุ่งทำความดี จงรักภักดีต่อ ชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์สืบไป