กฟผ.แม่เมาะ นำสื่อมวลชน จ.ลำปาง ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าราชบุรี

10 10 61 1

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 แผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ นำคณะสื่อมวลชนจังหวัดลำปาง จำนวน 27 คน เข้าศึกษาเยี่ยมชมกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าและการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด จ.ราชบุรี โดยเข้ารับฟังการบรรยายสรุปกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า การจัดการสิ่งแวดล้อม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการดำเนินงานด้านสื่อมวลชนสัมพันธ์ จากนั้นคณะได้เข้าเยี่ยมชมห้องฝึกปฏิบัติการเดินเครื่องผลิตไฟฟ้า (Simulator) โดยมี นายเขมชาติ สถิตตันติเวช ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ให้การต้อนรับ