นายกสมาคมผู้สื่อข่าวนครลำปาง แสดงความยินดีผู้บริหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

10 10 61 3

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ณ ห้องรับรอง อาคารบริหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายไชยยันต์ เปรมทอง นายกสมาคมผู้สื่อข่าวนครลำปาง เข้าแสดงความยินดีแก่ นายพลศรี สุวิศิษฏ์อาษา ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 ในโอกาสที่รับตำแหน่งใหม่ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันในด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศ ตลอดจนบทบาทและการนำเสนอข่าวสารของสื่อมวลชนท้องถิ่นในยุคดิจิตอล