กฟผ.แม่เมาะ จัดกิจกรรมช่างเชื่อมอาสาพัฒนาชุมชน ส่งมอบความรู้งานเชื่อมโลหะ ให้ผู้ที่สนใจ ต.นาสัก

6 11 61 1

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ไทยนิยมยั่งยืน โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ ต.นาสัก   อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายพนม บวรวงศ์เสถียร ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ นำผู้ปฏิบัติงานในสังกัดจัดกิจกรรม “ช่างเชื่อมอาสาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3/2561” เพื่อถ่ายทอดความรู้งานเชื่อมโลหะเบื้องต้นและชั้นสูงให้กับผู้ที่สนใจในพื้นที่ ต.นาสัก

6 11 61 2

พร้อมทั้งให้บริการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือการเกษตรแก่ชาวบ้านในชุมชน กิจกรรมดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้ผู้ที่มีความสนใจในงานเชื่อมได้เรียนรู้ทฤษฎีและฝึกปฏิบัติจริงกับช่างเชื่อมของ  กฟผ. ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในงานดังกล่าว โดยคาดหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดขอรับการทดสอบฝีมือจากหน่วยงานรับรองและสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพที่มั่นคงได้ในอนาคต สำหรับกิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในโครงการ “คน กฟผ.ขอทำดี ปี 2561” ดำเนินการโดยฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมครั้งต่อไปในวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ณ บ้านทุ่งเลางาม ต.นาสัก   อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง