กฟผ.แม่เมาะ ร่วมงานวันนักข่าว 5 มีนาคม

06 03 62 6

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง อ.เมือง จ.ลำปาง นายอำพล กิติโชตน์กุล ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ ร่วมงานวันนักข่าวประจำปี 2562 และมอบงบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของสมาคมผู้สื่อข่าวนครลำปาง จำนวน 25,000 บาท โดยมี นายไชยยันต์          เปรมทอง นายกสมาคมผู้สื่อข่าวนครลำปางเป็นผู้รับมอบ และในช่วงเช้า กฟผ.แม่เมาะ ยังได้ร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้สื่อข่าวที่ล่วงลับ ณ วัดกู่คำ อ.เมือง จ.ลำปาง