โรงไฟฟ้าแม่เมาะคว้าเหรียญทองจากเวทีประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติจากประเทศมาเลเซีย

07 05 62 2

เมื่อวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2562 นายสนิท ตยุติวุฒิกุล นายณัฐพล เทวัญ และนายธนากรณ์ คอนทอง ผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ได้รับรางวัลเหรียญทองจากผลงาน“เครื่องมือถอย Long Retractable Soot Blower ค้าง บนเวทีการประกวดและจัดแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ “The 30th International Invention, Innovation and Technology Exhibition” (ITEX2019)   ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้สามารถช่วยให้โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์กว่า 2.7 ล้านบาท อีกทั้งยังเสริมให้เกิดความมั่นคงในการผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแม่เมาะอีกด้วย