ผู้บริหาร กฟผ.แม่เมาะ และส่วนราชการ อ.แม่เมาะ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ร.10 เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

07 05 62 4

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายนิมิตร  ผดุงศิลป์ไพโรจน์ นายอำเภอแม่เมาะ นายวรพจน์ เที่ยงแท้ วิทยากรระดับ 11 ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า2  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) แม่เมาะ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น และจิตอาสา ร่วมพิธีถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมรับชมการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยอย่างพร้อมเพรียงกัน อันแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์