กฟผ.แม่เมาะ ร่วมกิจกรรมจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์

28 05 62 2

 

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ ต.นาสัก อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง  นายสมเกียรติ ตันตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นางมนชยา ตันตระกูล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการ“จังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปี 2562”

 

โดยมีส่วนราชการจังหวัดลำปาง อำเภอ ภาครัฐ และเอกชน ในจังหวัดลำปางออกหน่วยบริการให้คำปรึกษา เผยแพร่ความรู้ และให้บริการต่างๆ แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ ทั้งนี้เหล่ากาชาดจังหวัดลำปางได้มอบจักรยาน ถุงยังชีพ และพันธุ์ปลาให้กับนักเรียนและราษฎรในพื้นที่ โดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)แม่เมาะ ได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และจุดสาธิตการทำเกษตรอินทรีย์จากศูนย์ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ.แม่เมาะ ออกให้บริการแก่ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมภายในงาน

28 05 62 1