เปิดประตูสู่โลกกว้างแห่งการศึกษา แก่เยาวชน อ.แม่เมาะ

09 07 62 3

เมื่อกล่าวถึง “การศึกษาต่อต่างประเทศ” คงเป็นหนึ่งในความฝันของเด็กหลายๆ คน ที่จะได้มีโอกาสไปศึกษาต่อพร้อมๆ กับพัฒนาความสามารถด้านภาษา เปิดประสบการณ์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสภาพสังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมที่แตกต่างออกไป หากแต่ว่าประตูแห่งการศึกษานี้อาจมิได้เปิดไว้ให้ทุกคนที่ต้องการ การหยิบยื่นโอกาสเพื่อการศึกษาต่อจึงมีความหมายต่ออนาคตของเด็กๆ อีกหลายคน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เห็นความสำคัญของการให้โอกาสทางการศึกษา จึงเป็นรับผู้ดำเนินการคัดเลือกเยาวชนในพื้นที่ อ.แม่เมาะ ที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี แต่ขาดทุนทรัพย์ เข้ารับทุนในการศึกษา จากบริษัท China Southern Power Grid Co.,Ltd (CSG) ในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุนหมิง (Kunming University of Science and Technology) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบอัตโนมัติ (Bachelor’s Degree in Electric Engineering and Automation) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยในปี 2562 มีเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือก  จำนวน 4 คน ได้แก่ นางสาวณัฐธิชา เปี้ยสาย, นางสาวรุ่งรัตน์ อุตตะโปน จากโรงเรียนสบจางวิทยา และ   นางสาวอรนภา ชุมภูสืบ, นางสาวฤทัยกานต์ อินปัญโญ จากโรงเรียนแม่เมาะวิทยา อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

 

09 07 62 4

นางสาวอรนภา ชุมภูสืบ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนแม่เมาะวิทยา ผู้ได้รับทุนฯ กล่าวว่า รู้สึกว่าตัวเองโชคดีที่ได้รับโอกาสในครั้งนี้ เมื่อปีที่แล้วเห็นรุ่นพี่ได้รับทุนเลยอยากได้บ้าง จึงตั้งใจเรียนหนังสือและรอยื่นเรื่องขอรับทุน ซึ่งการไปเรียนที่ต่างประเทศไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับตน Kunming University of science and technology มีความโด่นเด่นด้านวิศวกรรม อีกทั้งประเทศจีนมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีสูงและกว้างขวาง ถือเป็นโอกาสอันดีที่ได้ศึกษาที่มหาวิทยาลัยนี้ นอกจากจะได้ภาษาแล้วยังได้ความรู้เพื่อนำมาประกอบอาชีพอีกด้วย ขอบคุณ กฟผ.แม่เมาะ และ บริษัท CSG ที่สานฝันของหนูให้เป็นจริง

09 07 62 5

นางอำพร ชุมภูสืบ มารดา นางสาวอรนภา ชุมภูสืบ กล่าวว่า รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ลูกสาวได้รับทุนไปศึกษาต่อที่ประเทศจีน ลูกเป็นเด็กดี ตั้งใจเรียน เขาหวังอยากเรียนสูงๆ มีงานที่มั่นคง มีอนาคตที่ดีเพื่อให้พ่อและแม่สบาย ครั้งนี้เขาทำสำเร็จในระดับหนึ่งแล้ว ซึ่งทางครอบครัวเราไม่ได้มีเงินเดือนประจำ เป็นลูกจ้างรายวัน วันใดติดธุระหรือไม่สบายก็ไม่ได้เงิน โอกาสที่จะส่งลูกเรียนต่อต่างประเทศเป็นไปได้ยากมาก ขอบคุณ กฟผ.แม่เมาะ ที่มอบสิ่งดีๆให้ครอบครัวเรา ส่งเสริมให้็นกสนมเยาวชนในพื้นที่ที่ด้อยโอกาส ได้มีโอกาสทางการศึกษา เชื่อว่าเด็กๆที่ได้รับโอกาส จะเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่เยาวชนรุ่นต่อไปของอำเภอแม่เมาะได้ และสามารถกลับมาพัฒนาอำเภอแม่เมาะได้ในอนาคต

09 07 62 6

นางสาวฤทัยกานต์ อินปัญโญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนแม่เมาะวิทยา ผู้ได้รับทุนฯ กล่าวว่าการที่เด็กคนหนึ่งจะได้ไปศึกษาต่อต่างประเทศนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย การได้รับทุนในครั้งนี้จะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายของครอบครัวได้มาก ส่วนตัวมีความสนใจอยากเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์อยู่แล้วบวกกับทุนที่ได้เป็นมหาวิทยาลัยในประเทศจีน แน่นอนว่าจะได้ทั้งภาษาจีน วัฒนธรรมจีน การสื่อสารกับเพื่อต่างชาติ  สิ่งเหล่านี้จะทำให้ได้ประสบการณ์ชีวิตมากขึ้น และที่สำคัญคือความก้าวหน้าในอนาคต มีหน้าที่การงานที่ดี เมื่อได้คัดเลือกเป็นตัวแทนของใครหลายๆคน คิดว่าจะต้องพยายามเรียนรู้ให้มาก จะทำทุกอย่างให้เต็มที่อย่างสุดความสามารถของตน

 

09 07 62 7

นายอนุฤทธิ์ อินปัญโญ บิดา นางสาวฤทัยกานต์ อินปัญโญ กล่าวว่า ชีวิตชนบททำอาชีพเกษตรกรมีรายได้ไม่แน่นอน ไม่สามารถส่งลูกเรียนต่อต่างประเทศได้แน่ๆ แต่โครงการนี้ได้ให้ชีวิตใหม่แก่เด็กในพื้นที่ อ.แม่เมาะ ให้มีโอกาสศึกษาต่อต่างประเทศ ขอบคุณ กฟผ. และ บริษัท CSG ที่สานฝันเด็กชนบทให้เป็นจริง เชื่อว่าเด็กเหล่านี้จะนำความรู้ ประสบการณ์กลับมาพัฒนาบ้านเกิด ชุมชน สังคมต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

09 07 62 8

นายพัฒนพงศ์ ขันทา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ- 2 กล่าวว่า หลังจากที่รับเรื่องจากทางบริษัท CSG กฟผ.แม่เมาะ จึงจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อร่วมคัดเลือกนักเรียนใน อ.แม่เมาะ ที่เรียนดี มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการ ซึ่งทุนการศึกษานี้ถือเป็นโอกาสอันดีของเยาวชน อ.แม่เมาะ ที่ได้ไปศึกษาต่อที่ประเทศจีนซึ่งเป็นประเทศใหญ่ มีความล้ำสมัยทางด้านเทคโนโลยี อีกทั้งน้องๆ ยังมีโอกาสเรียนรู้ภาษาจีนซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานในอนาคตอย่างมาก นอกจากนั้นการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ น้องๆ สามารถนำความรู้ใหม่ๆ ที่ได้มาพัฒนาตัวเองและครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตลอดจนกลับมาพัฒนาชุมชน ประเทศชาติ ให้สมกับที่เป็นความภาคภูมิใจของชาวแม่เมาะ และ กฟผ.