กฟผ.แม่เมาะ เดินรณรงค์เชิญชวนชาวแม่เมาะร่วมเวทีรับฟังความเห็นครั้งที่ 1 เสาร์ที่ 13 กรกฎาคม นี้

09 07 62 10

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 นายพัฒนพงศ์ ขันทา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ-2 พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ร่วมเดินรณรงค์แจกแผ่นพับข้อมูลโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8-9 บริเวณตลาดนัดคลองถม(วันจันทร์) ข้างที่ว่าการอำเภอแม่เมาะ

 

09 07 62 11

เพื่อเชิญชวนประชาชนชาวแม่เมาะเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 สำหรับนำไปประกอบการจัดทำรายงานประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ของโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8-9 (MMRP2) ที่กำหนดจัดขึ้น ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ ในวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 ทั้งนี้จะมีการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์อีกครั้ง ณ ตลาดนัด SML แม่เมาะ ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม นี้

09 07 62 12