an image
an image

สถาบันวิจัยชี้ ใบข้าวไหม้ใน ต.นาสัก เป็นโรคใบจุดใบไหม้ ที่เกิดจากเชื้อรา

      

        ผลตรวจพืชใบไหม้ในแปลงนาข้าวเกษตร ต.นาสัก จากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง พบสาเหตุเกิดจากโรคใบจุดใบไหม้ จากเชื้อรา ที่มักเกิดในช่วงฤดูฝน

         ตามที่ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตร จังหวัดลำปาง และ อ.แม่เมาะ  สมาชิกในชุมชนตำบลนาสัก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ พร้อมสื่อมวลชนใน จ.ลำปาง ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาต้นกล้าข้าวพันธุ์ กข6 อายุ 1 เดือน 3 วัน ในแปลงนาข้าวของเกษตรกร ต.นาสัก จำนวน 3 ราย ที่ร้องเรียนว่าต้นข้าวตาย มีลักษณะใบไหม้ คล้ายกับโดนฝนกรดนั้น จึงได้มีการส่งตัวอย่างต้นข้าว ให้แก่สถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง เพื่อวิเคราะห์และหาสาเหตุความผิดปกติ ซึ่งได้ผลการวินิจฉัยโรคพืชพบว่า ต้นกล้าข้าวดังกล่าว เป็นโรคใบจุด และใบไหม้ที่เกิดจากเชื้อรา โดยมีลักษณะอาการเป็นจุดขนาดเล็กสีน้ำตาล รูปกลม หรือไข่ กระจายทั่วบนใบข้าว ถ้ามีอาการรุนแรงจะทำให้ใบข้าวแห้งเป็นสีน้ำตาล แนวทางการป้องกันคือ เกษตรกรไม่ควรหว่านข้าวแน่นเกินไป และไม่ควรใส่ปุ๋ยไนโตรเจนในปริมาณมาก เมื่อเริ่มมีอาการระบาด ควรพ่นสารป้องกันกำจัดเชื้อรา(ไตรโคเดอร์มา) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค หรือหากระบาดในขั้นรุนแรงทั้งแปลงแล้ว ควรทำลายทิ้ง และหว่านกล้าใหม่ ก่อนหว่านต้องคลุกเมล็ดข้าวด้วยสารป้องกันเชื้อรา และควรฉีดพ่นสารป้องกันเชื้อราที่ต้นกล้าข้าวเป็นระยะ นอกจากนี้ยังมีผลการวินิจฉัยต้นมันสำปะหลังของเกษตรกร ต.สบป้าด พบว่า เป็นโรคต้นเน่าโคนเน่า สาเหตุเกิดจากเชื้อราในดิน ลักษณะอาการที่พบคือ ใบไหม้แห้งจากใบล่างขึ้นสู่บน บริเวณโคนต้นเนื้อเยื่อเน่าเป็นสีดำ แนวทางการป้องกันคือขุดต้นที่เป็นโรคนำไปทำลายทันที เพื่อไม่ให้เป็นที่สะสมของเชื้อโรคและป้องกันการแพร่ระบาด หว่านปูนขาวหรือสารป้องกันเชื้อรารอบโคนต้นเพื่อกำจัดเชื้อในดิน

        จากผลการวินิจฉัยโรคพืชที่ออกมา สามารถยืนยันได้ว่าสาเหตุไม่ได้เกิดจากฝนกรดตามที่เกษตรกรในพื้นที่มีความกังวล โดย กฟผ.แม่เมาะ ได้ดำเนินการผลิตไฟฟ้า ภายใต้มาตรฐานที่กำหนดโดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในทุกด้าน และมีการตรวจติดตามอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศใน อ.แม่เมาะ อยู่ในเกณฑ์ดีกว่ามาตรฐานที่กำหนดมาโดยตลอด อีกทั้งในขณะนี้เป็นช่วงฤดูฝน เกษตรกรควรเฝ้าระวังการเกิดโรคต่างๆจากเชื้อราเป็นพิเศษ หากเกษตรกรใน อ.แม่เมาะ ท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปลูกพืช หรือโรคระบาด สำนักงานเกษตรอำเภอแม่เมาะ พร้อมให้ความรู้และคำปรึกษา โทร.สอบถาม 054-266125 หรือสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่านในเวลาราชการ

 แผนกประชาสัมพันธ์
ติดต่อศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษาฯ สนามกอล์ฟ กฟผ. แม่เมาะ จองบ้านพัก การเดินทางสู่แม่เมาะ