an image
an image

กฟผ.แม่เมาะ รดน้ำดำหัวพ่อเมืองลำปาง

          เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2557 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายจักรพงศ์ อุทธาสิน ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ นายพลฤทธิ์ เศรษฐกำเนิด ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กฟผ.แม่เมาะ เข้ารดน้ำขอพร นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และนางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง เนื่องในเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่เมืองตามประเพณีแบบล้านนาแผนกประชาสัมพันธ์