กฟผ.แม่เมาะ พร้อมส่วนราชการ อ.แม่เมาะ ร่วมพิธีรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9

15 10 62 5

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายนิมิตร ผดุงศิลป์ไพโรจน์ นายอำเภอแม่เมาะ นายพลศรี สุวิศิษฏ์อาษา ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 พร้อมผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)แม่เมาะ และส่วนราชการ อ.แม่เมาะ ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร โดยช่วงเช้าเป็นพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป และพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ จากนั้นช่วงเย็นเป็นพิธีจุดเทียนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที พร้อมชมวิดิทัศน์สารคดีประกอบเพลงเพื่อรำลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย