โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ซ้อมแผนฉุกเฉินสมมติอุบัติเหตุจากรถบรรทุกเถ้าลอย

25 10 62 9

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จัดซ้อมแผนฉุกเฉิน ความรุนแรงระดับ 3 ร่วมกับหน่วยงานภายนอก โดยสมมติอุบัติเหตุจากรถบรรทุกเถ้าลอย ตามนโยบายการจัดการและสื่อสารภาวะวิกฤตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ตลอดจนเตรียมความพร้อมของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถจัดการเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วหากเกิดเหตุการณ์จริง

 

25 10 62 10

 

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 โรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ   จ.ลำปาง จัดซ้อมแผนฉุกเฉินระดับ 3 ซึ่งเป็นความรุนแรงสูงสุดที่หน่วยงานไม่สามารถควบคุมได้ (ระดับ 3) จึงขอความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ อำเภอแม่เมาะ สถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่เมาะ โรงพยาบาลแม่เมาะ หน่วยกู้ภัยอำเภอแม่เมาะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยสมมติเหตุการณ์รถบรรทุกเถ้าลอยชนกับรถรับส่งคนงาน บริเวณแยกสวนป่าแม่จาง ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เมื่อเวลา 10.05 น. ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน 10 ราย และมีเถ้าลอยรั่วไหลออกมานอกรถบรรทุก เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโรงไฟฟ้าแม่เมาะจึงประสานขอกำลังสนับสนุนจากหน่วยงานของ อ.แม่เมาะ และได้ส่งผู้บาดเจ็บไปรักษายังสถานพยาบาลใกล้เคียง พร้อมทั้งจัดการพื้นที่เกิดเหตุให้สามารถใช้สัญจรได้ตามปกติเมื่อเวลา 11.10 น. โดยมีนายพัฒนพงศ์ ขันทา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ-2 เป็นผู้อำนวยการภาวะฉุกเฉิน พร้อมจัดศูนย์อำนวยการภาวะฉุกเฉิน ณ ห้องประชุมมุ่งงานเลิศ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ หลังจากซักซ้อมขั้นตอนและกระบวนการจัดการอุบัติเหตุแล้วเสร็จ ผู้อำนวยการภาวะฉุกเฉินและคณะได้ร่วมซ้อมการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

โรงไฟฟ้าแม่เมาะจัดซ้อมแผนฉุกเฉินความรุนแรงระดับ 3 สมมติอุบัติเหตุจากรถบรรทุกเถ้าลอย เพื่อซักซ้อมบุคลากรและทีมฉุกเฉินของหน่วยงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะและหน่วยงานใกล้เคียง รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีความพร้อมสามารถปฏิบัติงานและประสานงานได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบ อีกทั้งยังเป็นการซักซ้อมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการลำเลียงผู้บาดเจ็บไปยังสถานพยาบาลให้ทันท่วงทีหากเกิดเหตุการณ์จริง นอกจากนั้นซักซ้อมเหตุการณ์อุบัติเหตุดังกล่าวยังสามารถนำไปประยุกต์กับเหตุการณ์อื่นๆ ตลอดจนนำข้อบกพร่องในการซ้อมไปปรับปรุงแก้ไข หรือกำหนดเป็นมาตรการส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนภายในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น