กฟผ.แม่เมาะ พร้อมส่วนราชการ อ.แม่เมาะ และผู้นำชุมชนร่วมพิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 5

25 10 62 11

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายนิมิตร ผดุงศิลป์ไพโรจน์ นายอำเภอแม่เมาะ นายอำพล กิติโชตน์กุล ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ พร้อมผู้บริหาร กฟผ.แม่เมาะ และส่วนราชการ อ.แม่เมาะ และผู้นำชุมชนร่วมพิธีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5"วันปิยมหาราช" โดยช่วงเช้าเป็นพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป และพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ จากนั้นช่วงเย็นเป็นพิธีจุดเทียนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 57 วินาที พร้อมชมวิดีทัศน์สารคดีภาพประกอบเพลง เพื่อรำลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย