โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ซ้อมแผนฉุกเฉินสมมติเหตุเพลิงไม้คลังน้ำมัน

04 11 62 10

 

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จัดซ้อมแผนฉุกเฉิน ความรุนแรงระดับ 3 ร่วมกับหน่วยงานภายนอก โดยสมมติเหตุการณ์เพลิงไหม้บริเวณคลังน้ำมันโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เพื่อซักซ้อมและเตรียมความพร้อมของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถจัดการเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วหากเกิดเหตุการณ์จริง

 

04 11 62 9

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 โรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง จัดซ้อมแผนฉุกเฉินระดับ 3 ซึ่งเป็นความรุนแรงสูงสุดที่หน่วยงานไม่สามารถควบคุมได้ (ระดับ 3) จึงขอความร่วมมือจากหน่วยงานใกล้เคียงเข้าระงับเหตุ โดยสมมติเหตุการณ์เพลิงไหม้บริเวณปั๊มจ่ายน้ำมันเข้าตัวโรงไฟฟ้า คลังน้ำมันโรงไฟฟ้าแม่เมาะ (ZU) เนื่องจากลูกปืนของมอเตอร์ปั๊มจ่ายน้ำมันทำงานขัดข้อง ทำให้เกิดความร้อนบริเวณปั๊มและเกิดประกายไฟทำปฏิกิริยากับน้ำมัน ส่งผลให้มีผู้ปฏิบัติงานได้รับบาดเจ็บ 1 ราย เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโรงไฟฟ้าแม่เมาะจึงประสานขอกำลังสนับสนุนจากเทศบาลตำบลแม่เมาะ และได้ส่งผู้บาดเจ็บไปรักษายังสถานพยาบาลใกล้เคียง โดยสามารถควบคุมและระงับเหตุเพลิงไหม้ไว้ได้เมื่อเวลา 10.48 น.   มีนายอรรถพล อิ่มหนำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ-1 เป็นผู้อำนวยการภาวะฉุกเฉิน พร้อมจัดศูนย์อำนวยการภาวะฉุกเฉิน ณ ห้องประชุมแม่เมาะ(137) อาคารบริหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

โรงไฟฟ้าแม่เมาะจัดซ้อมแผนฉุกเฉินความรุนแรงระดับ 3 เป็นประจำทุกปี เพื่อซักซ้อมบุคลากรและทีมฉุกเฉินของหน่วยงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะและหน่วยงานใกล้เคียง รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีความพร้อมสามารถปฏิบัติงานและประสานงานได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบ อีกทั้งยังเป็นการซักซ้อมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการลำเลียงผู้บาดเจ็บไปยังสถานพยาบาลให้ทันท่วงทีหากเกิดเหตุการณ์จริง