กฟผ.แม่เมาะ สนับสนุนการจัดงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ

14 11 62 3

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ หอการค้าจังหวัดลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง นายวรพจน์ เที่ยงแท้ วิทยากรระดับ 11 เป็นผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ มอบงบประมาณสนับสนุนการจัดงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 37 จำนวน 200,000 บาท ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2562 ณ จ.ลำปาง โดยมี ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ และผู้แทนจากส่วนราชการต่างๆ กว่า 3,000 คน เข้าร่วมงาน เพื่อเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมร่วมกัน