กฟผ.แม่เมาะ จับฉลากกลุ่มราษฎรผู้ใช้แรงงานเข้าทำงานด้านฟื้นฟูเหมืองแม่เมาะ 121 กลุ่ม มูลค่าจ้างงาน 10 ล้านบาท

20 11 62 2

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์แฟลตห้วยคิง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง กฟผ.แม่เมาะ จับฉลากงานจ้างเหมาและจัดซื้ออุปกรณ์ ประจำปี 2563   เพื่อฟื้นฟูสภาพเหมือง จากกลุ่มราษฎรผู้ใช้แรงงานในพื้นที่ ทั้ง 5 ตำบลใน อ.แม่เมาะ ตามนโยบายกระจายรายได้สู่ราษฎรท้องถิ่น ในการส่งเสริมอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับราษฎร โดยในปีนี้มีกลุ่มราษฎรผู้ใช้แรงงานในพื้นที่  อ.แม่เมาะ ร่วมลงทะเบียนทั้งสิ้น 280 กลุ่ม

 

20 11 62 1

โดย กฟผ.แม่เมาะ ต้องการแรงงานเข้าทำงานจำนวน 121 กลุ่ม  18 ลักษณะงาน อาทิ งานจ้างเหมาทำแนวป้องกันไฟป่า, งานตัดหญ้าป่าพื้นที่เหมืองแม่เมาะ, งานปลูกต้นไม้บนพื้นที่ 141 ไร่ (23,970 ต้น), งานปลูกบัวตอง 10,000 ต้น, งานเปลี่ยนถุงกล้าไม้จำนวน 40,000 ถุง, งานปลูกต้นสนประดิพัทธ์ จำนวน 1,400 ต้น และงานซื้อไม้หลักยาวจำนวน 45,000 เล่ม ซึ่งงานจ้างเหมาและจัดซื้ออุปกรณ์ครั้งนี้สร้างอาชีพให้ราษฎรในชุมชนถึง 600 คน คิดเป็นเป็นมูลค่าประมาณ 10 ล้านบาท มีนายวีระ ตั้งวิชาชาญ   ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ-1 เป็นผู้แทน กฟผ.แม่เมาะ กล่าวต้อนรับและร่วมเป็นสักขีพยานในการจับฉลากในครั้งนี้