รมว.กระทรวงพลังงาน พบปะส่วนราชการ จ.ลำปาง และผู้บริหาร กฟผ.

26 09 62 6

รมว.กระทรวงพลังงาน พบปะส่วนราชการ จ.ลำปาง อ.แม่เมาะ และผู้บริหาร กฟผ. ชมการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ทำให้พื้นที่ อ.แม่เมาะ เป็นมากกว่าแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้า

 

26 09 62 7

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ถือเป็นโอกาสดีที่ได้มาพบปะส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในพื้นที่ จ.ลำปาง กฟผ.แม่เมาะ ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของอำเภอแม่เมาะ ซึ่งได้พัฒนาพื้นที่ให้เป็นมากกว่าแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้า ทั้งยังทำหน้าที่ดูแลสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานของภาครัฐในการพัฒนาพื้นที่ ทำให้ตนรู้สึกว่าเมื่อมาแม่เมาะ เสมือนมาเที่ยวต่างประเทศ นอกจากนั้นในช่วงนี้ กฟผ.แม่เมาะ ได้จัดงานท่องเที่ยวที่ใหญ่เป็นอันดับ 1 ของจังหวัดลำปาง อย่างงานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ ที่สร้างชื่อเสียงให้กับอำเภอแห่งนี้ การพัฒนาพื้นที่ให้กลายเป็น Smart City เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจ ด้วยประเทศไทยยังไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องนี้มากนัก หากแม่เมาะดำเนินโครงการ Smart City อยากให้มุ่งไปที่ด้านพลังงาน ให้ Smart Energy เป็นส่วนหนึ่งของ Mae Moh Smart City และทำอย่างต่อเนื่อง ให้เกิดความเชื่อมโยงและเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ขอขอบคุณการต้อนรับที่อบอุ่น และชื่นชมทุกท่านที่ร่วมกันบริหารจัดการพื้นที่ได้เป็นอย่างดี เพราะตลอดระยะการเดินทางได้เห็นภาพบรรยากาศจากสองข้างทาง สะท้อนให้เห็นถึงแผนการดำเนินงานที่เป็นระบบและการเป็นองค์กรที่แข็งแรง