โรงไฟฟ้าแม่เมาะ มอบคอมพิวเตอร์สภาพดีแก่โรงเรียนและโรงพยาบาลที่ขาดแคลน

04 12 62 1

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารพัสดุโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง คณะกรรมการการส่งมอบกองจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นผู้แทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ส่งมอบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ที่ไม่ใช้งานแล้วแต่สภาพดีจำนวน 10 เครื่อง ให้แก่โรงเรียนเปาปมดงยาง อ.วังชิ้น จ.แพร่ จำนวน 5 เครื่อง โดยมี นายธนกร บุญรังษี ประธานชมรมพัฒนาเยาวชน กะ 3 กฟผ.แม่เมาะ เป็นผู้แทนรับมอบ และมอบให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง อีกจำนวน 5 เครื่อง โดยมี นางศศิธร ศรีวิลัยนุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฯ เป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนของนักเรียนและใช้ในการจัดเก็บข้อมูลของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลต่อไป