กฟผ.แม่เมาะ มอบสายพานลำเลียงแก่กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จ.พิษณุโลก

12 09 62 1

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562ณ กองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 4แผนกบำรุงรักษาระบบสายพานลำเลียงขี้เถ้าถ่านการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปางคณะกรรมการการส่งมอบกองจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นผู้แทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ส่งมอบสายพานลำเลียงที่ใช้งานแล้วแต่ยังอยู่ในสภาพดีแก่ กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 56 ตารางเมตร เพื่อนำใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์โดยมีร้อยตรีไมตรี ศรีเจริญ เป็นผู้แทนรับมอบ