กฟผ.แม่เมาะ บริจาคเศษหินที่ไม่ใช้แล้วเพื่อสาธารณประโยชน์ นำร่อง ต.จางเหนือ พื้นที่แรกในอำเภอแม่เมาะ

19 12 62 2

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 นายสุนทร ดาวประเสริฐ หัวหน้ากองชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ พร้อมด้วยนายสว่าง จาคำมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือนายสมาน เพ็งสว่าง  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ และนายผจญ ชุ่มวังค์ กำนันตำบลจางเหนือ ร่วมปล่อยขบวนรถบรรทุกเศษหินที่ไม่ใช้แล้วจากการทำเหมืองหินปูนของ กฟผ.แม่เมาะ เพื่อนำไปใช้ซ่อมแซมถนนและพื้นที่สาธารณประโยชน์ในชุมชน โดยนำร่องในพื้นที่ตำบลจางเหนือเป็นที่แรก จำนวน 4,000 ลูกบาศก์เมตร เบื้องต้นจะนำเศษหินดังกล่าว จำนวน 500 ลูกบาศก์เมตร ไปใช้ซ่อมแซมปรับปรุงถนนทางเข้าหมู่บ้านนาแช่ หมู่ 2 (ชุมชนบ้านหาด) ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ที่ชำรุดเสียหายเพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านได้ใช้สัญจร

19 12 62 3

กฟผ.แม่เมาะ ได้เริ่มดำเนินโครงการสนับสนุนเศษหิน เพื่อสาธารณประโยชน์สาธารณภัยและภัยพิบัติ  ในปี 2562 โดยจะบริจาคเศษหินที่ไม่ใช้แล้วจากการทำเหมืองหินปูนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอแม่เมาะ ทั้ง 5 ตำบล รวม 20,000 ลูกบาศก์เมตร นำร่องที่ตำบลจางเหนือ ทั้งนี้การจัดสรรเศษหินดังกล่าวเป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารจัดการเศษหินเพื่อสาธารณประโยชน์ สาธารณภัย และภัยพิบัติอำเภอแม่เมาะ  ที่มีนายอำเภอแม่เมาะเป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการ และมีปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบประจำตำบลทั้ง 5 ตำบลเป็นประธานคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง โดยเศษหินที่ กฟผ.แม่เมาะบริจาคให้จะถูกนำไปใช้ซ่อมแซมถนนเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนจากสาธารณภัยหรือใช้ในกิจการเพื่อสาธารณประโยชน์ภายในชุมชน โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำตำบลเป็นผู้ดำเนินการ