ยิปซั่มจากเครื่องกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

ยิปซั่มจากเครื่องกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

 

ยิปซั่ม (Gypsum) หมายถึง แร่สารที่มีแคลเซียมซัลเฟตไดไฮเดรตไม่น้อยกว่า 70% มี 2 ชนิดคือ

  1. ยิปซั่มธรรมชาติ
  2. ยิปซั่มสังเคราะห์

ยิปซั่มของโรงไฟฟ้าแม่เมาะเป็นยิปซั่มสังเคราะห์ ซึ่งเกิดจากการทำปฏิกริยาเคมีระหว่างหินปูน, ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์, อากาศ และน้ำ ในเครื่องกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ดังสมการเคมี

 

CaCO3 + SO2 + 1/2O2 + 2H2 O ------------------> CaSO4 .2H2O + CO2

ชั้นคุณภาพของยิปซัมกำหนดโดย มอก. ดังนี้

 

 

รายการ คุณลักษณะ เกรด
1 2 3 4
1 % ยิปซั่ม (CaSO4 .2H2O ) ไม่น้อยกว่า 95 90 80 70
2 % ซิลิคอนไดออกไซด์และสารที่ไม่ละลายอื่นๆไม่เกิน 1.0 3.0 - -
3 % แมกนีเซียมออกไซด์ (MgO) ไม่เกิน 0.3 0.3 - -
4 % อัลคาไลที่ละลายน้ำได้ ไม่เกิน 0.2 0.2 - -
5 % คลอไรด์ไม่เกิน 0.2 0.2 - -

 

 

คุณภาพของยิปซั่มที่ได้จากเครื่องดักก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะี้

 

รายการ คุณลักษณะ เกรด
1 2 3 4
1 % ยิปซั่ม (CaSO4 .2H2O ) ไม่น้อยกว่า 95 90 80 70
2 % ซิลิคอนไดออกไซด์และสารที่ไม่ละลายอื่นๆไม่เกิน 1.0 3.0 - -
3 % แมกนีเซียมออกไซด์ (MgO) ไม่เกิน 0.3 0.3 - -
4 % อัลคาไลที่ละลายน้ำได้ ไม่เกิน 0.2 0.2 - -
5 % คลอไรด์ไม่เกิน 0.2 0.2 -

-

 

 

 

ประโยชน์ของยิปซั่ม

     1. ทำเป็นปูนพลาสเตอร์ ใช้งานปั้นทางศิลปะ
     2. ทำเป็นแบบพิมพ์ (Mold) ในงานเซรามิค
     3. ทำแผ่นยิปซั่ม (Gypsum Board)
     4. ทำผนังห้องกันความร้อนและดูดซับเสียง (ทำให้เสียงไม่ก้อง)
     5. ทำ Gypsum Block
     6. เป็นตัวประสานรอยแยกได้ดี
     7. เป็นส่วนผสมในปูนซีเมนต์ เพื่อเป็นสารหน่วง
     8. ปูนยิปซั่มสำหรับการก่อสร้าง เช่น ปูนฉาบเรียบ
     9. ใช้ปรับสภาพดินทางการเกษตรสำหรับผลการศึกษาของกองปฐพีวิทยา กรมวิชาการเกษตร ยิปซั่มสามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้ดังนี้

    1. ใช้ลดปริมาณอะลูมินัมและความเป็นกรดของดินได้เช่นเดียวกับปูนขาว โดยไม่ทำให้เนื้อดินเปลี่ยนสภาพ
    2. ใช้รักษาคุณสมบัติของดิน เพิ่มผลผลิตพืชเศรษฐกิจ เช่น กระเทียม, ถั่วเหลือง, ผักกาดหัวและมะเขือยาว ทำให้กระเทียมมีอายุการเก็บไว้ใช้งานนานขึ้น