นานาสาระ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

 

  ยิปซั่มจากเครื่องกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
  การนำเถ้าลอยลิกไนต์ไปใช้ประโยชน์