ข้อมูลคุณภาพอากาศจากกรมควบคุมมลพิษ
ประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าแม่เมาะดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

ผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะคว้ารางวัล Golden Award เวที Thailand Kaizen Award 2016

        กลุ่มน้ำใส 2009 โรงไฟฟ้าแม่เมาะ คว้ารางวัล Golden Award จากผลงานเรื่อง  “ลดเวลาการเปิดประตูระบายน้ำฝายท่าสี” บนเวที Thailand Kaizen Award 2016 โดยผู้บริหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะร่วมแสดงความยินดี พร้อมเชื่อมั่นว่าการทำกิจกรรมงานคุณภาพเป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้ก้าวไปสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรมที่ยั่งยืนสามารถแข่งขันได้

       เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ นายเชาวลิต  ตั้งตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มน้ำใส 2009 โรงไฟฟ้า แม่เมาะ นำเสนอผลงาน Kaizen ประเภท Automation เรื่อง “ลดเวลาการเปิดประตูระบายน้ำฝายท่าสี” ผลการนำเสนอกลุ่มได้รับรางวัล Golden Award โดยมีนายพรชัย ตระกูลสรานนท์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้มอบรางวัล

       นายเชาวลิต ตั้งตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กล่าวในนามของผู้บริหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะที่ร่วมนำเสนอผลงานครั้งนี้ว่า  “กิจกรรมกลุ่มคุณภาพไม่ว่าจะเป็น QCC หรือ Kaizen ผู้บริหารได้สนับสนุนและให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะว่ากิจกรรมเหล่านี้เป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้ก้าวไปสู่การเป็นองค์กรชั้นนำมุ่งไปสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรม ทั้งนี้ กฟผ.ได้จัดให้มีการนำเสนอผลงานคุณภาพเป็นประจำทุกปี โดยผู้บริหารทุกระดับได้ช่วยกันกระตุ้นให้เกิดการพัฒนางาน กลุ่มที่มีผลงานที่ดีจะได้เป็นตัวแทนองค์กรเข้าร่วมนำเสนอผลงานในเวทีระดับประเทศ  วันนี้ดีใจที่ได้เห็นกลุ่มน้ำใส 2009 นำเสนอผลงานรอบชิงชนะเลิศ  ซึ่งสมาชิกทุกคนมีความตั้งใจ และทำได้อย่างเต็มความสามารถ ถือเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับโรงไฟฟ้าแม่เมาะและ กฟผ.อีกด้วย กิจกรรมคุณภาพนั้นเป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กรที่ต้องช่วยกันพัฒนางาน ซึ่งงานที่เราทำอยู่ทุกวันซ้ำๆ เดิมๆ โดยไม่มีการพัฒนานั้น การดำเนินงานจะล้าหลังลงไปเรื่อยๆ เปรียบเสมือนองค์กรที่ตายไปแล้ว ฉะนั้นพวกเราทุกคนจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง องค์กรของเราจึงจะอยู่อย่างยั่งยืนและสามารถแข่งขันได้

        นายเวชรินทร์ ศรีเขียวใส ช่างระดับ 8 แผนกเดินอุปกรณ์สายพานและจัดหาน้ำ1 กองเชื้อเพลิงถ่านและน้ำ  ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ หัวหน้ากลุ่มน้ำใส 2009 กล่าวว่า รู้สึกดีใจ และภูมิใจกับผลการนำเสนอในครั้งนี้ ซึ่งกลุ่มจะนำเอาประสบการณ์ที่ได้รับครั้งนี้ไปช่วยแนะนำให้กับกลุ่มกิจกรรมกลุ่มคุณภาพน้องใหม่ของหน่วยงานต่อไป สุดท้ายขอขอบคุณผู้บริหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะและทีมงานทุกท่านที่ให้การสนับสนุนจนกลุ่มประสบความสำเร็จในครั้งนี้แผนกประชาสัมพันธ์