ข้อมูลคุณภาพอากาศจากกรมควบคุมมลพิษ
ประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าแม่เมาะดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

อากาศร้อนจัด การใช้ไฟฟ้าสูงสุดที่ 28,475.30 เมกะวัตต์ ทำลายตัวเลขพีคเป็นครั้งที่ 3 ของปี 2559

         นายสุธน บุญประสงค์ รองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า วันที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 14.53 น. ปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสุด หรือ พีค (Peak) อยู่ที่ 28,475.30 เมกะวัตต์ ทำลายตัวเลขการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในปีนี้เป็นครั้งที่ 3 เมื่อเทียบกับปี 2558 ที่อุณหภูมิ 36.6 องศาเซลเซียส โดยสูงขึ้นจากพีคครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 ที่ 28,351.70 เมกะวัตต์ สาเหตุสำคัญมาจากสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าว และเป็นช่วงวันทำงานปกติจึงมีการใช้ไฟฟ้าทั้งภาคอุตสาหกรรม บริการ และบ้านอยู่อาศัยเพิ่มขึ้น

        อย่างไรก็ตาม กฟผ. ได้เตรียมกำลังผลิตไฟฟ้าและเชื้อเพลิงเพียงพอกับความต้องการใช้ไฟฟ้า และขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันประหยัดไฟฟ้าตามมาตรการ “ปิด - ปรับ - ปลด - เปลี่ยน” วันละ 1 ชั่วโมง ในช่วงเวลา 14.00 – 15.00 น. เป็นเวลา 2 เดือน ตั้งแต่ 20 มีนาคม - 20 พฤษภาคม 2559 โดยปิดไฟดวงที่ไม่ใช้ ปรับลดอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศมาอยู่ที่ระดับ 26 องศาเซลเซียส ปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งาน และเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ที่ประหยัดไฟฟ้า ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของประเทศได้เป็นอย่างดี


แผนกประชาสัมพันธ์