ข้อมูลคุณภาพอากาศจากกรมควบคุมมลพิษ
ประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าแม่เมาะดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

โรงไฟฟ้าแม่เมาะเข้ารดน้ำขอพรอดีต สส.ลำปางในเทศกาลสงกรานต์และปี๋ใหม่เมือง

       เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558 ณ บ้านสวนจังหวัดลำปาง นายสมชาย ติวะตันสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ นายชวลิต ตั้งตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นผู้แทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ นำผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เข้ารดน้ำขอพร นายไพโรจน์ โล่สุนทร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง เนื่องในเทศกาลสงกรานต์และปี๋ใหม่เมือง


แผนกประชาสัมพันธ์