ISO 14001 | มอก. 18001 | ISO 9002 
  » โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
หน้าแรก
วิทยาเขต กฟผ-แม่เมาะ
ข่าวสารน่าสนใจ
ประวัติความเป็นมา
คณะผู้บริหาร
ข้อมูลด้านเทคนิค
research
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ประกาศขายพัสดุ
รายงานคุณภาพอากาศ
ข้อมูลด้านมลภาวะของ
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
ข้อมูลคุณภาพอากาศแบบ Online
ความรู้เกี่ยวกับโรงไฟฟ้า
นานาสาระ
ระบบมาตรฐานการจัดการ
ผังบริเวณโรงไฟฟ้า
การเดินทาง
ร้องเรียนร้องทุกข์

  » ประกาศขาย
  - ประกาศประกวดราคา เลขที่ หพด-ฟ. 012/57 มีความประสงค์จะขาย เครื่องจักรกลที่ใช้งานแล้ว จำนวน รายการ โดยวิธีประกาศประกวดราคาขาย (ตามรายละเอียดแนบท้าย)
  - ประกาศประกวดราคา เลขที่ หพด-ฟ. 011/57 มีความประสงค์จะขาย รถยนต์ ที่ใช้งานแล้ว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีประกาศประกวดราคาขาย (ตามรายละเอียดแนบท้าย)
  - 01/2555 รับสมัครผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประกวดราคา
เว็ปที่น่าสนใจ

เหมืองแม่เมาะ
อำเภอแม่เมาะ
จังหวัดลำปาง
หน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ กฟผ.แม่เมาะ เฝ้าระวังโรคท้องร่วง ในช่วงฤดูร้อน
กองการแพทย์และอนามัย กฟผ.แม่เมาะ ออกหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ตรวจรักษาควบคู่ไปกับการให้ความรู้สุขศึกษาแก่ราษฎรในเขตอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เป็นประจำทุกเดือน โดยเฝ้าระวังโรคท้องร่วงเป็นพิเศษในช่วงฤดูร้อน

          กองการแพทย์และอนามัย กฟผ.แม่เมาะ ออกหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ตรวจรักษาควบคู่ไปกับการให้ความรู้สุขศึกษาแก่ราษฎรในเขตอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เป็นประจำทุกเดือน โดยเฝ้าระวังโรคท้องร่วงเป็นพิเศษในช่วงฤดูร้อน

          นางธนาภรณ์ ยศธำรง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ระดับ 10  กองการแพทย์และอนามัย ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ในฐานะหัวหน้าหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ กองการแพทย์และอนามัย เปิดเผยว่า ในปี 2553 กองแพทย์และอนามัยจะออกให้บริการสุขภาพเคลื่อนที่ตามหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เป็นประจำทุกเดือน รวม 47 ครั้ง ที่ผ่านมาช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม ออกบริการ 10 ครั้ง มีราษฎรมารับบริการ จำนวน 1,673 ราย

          นางธนาภรณ์ กล่าวว่า สำหรับเดือนเมษายนนี้ กำหนดออกหน่วยบริการ จำนวน 3 ครั้ง คือ วันที่ 8 เม.ย. 53 ที่บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ หมู่ที่ 5 ตำบลนาสัก, วันที่ 21 เม.ย. 53 ที่บ้านนาแช่ หมู่ที่ 2 และบ้านนาสันติราษฎร์ หมู่ที่ 6 ตำบลจางเหนือ และวันที่ 28 เม.ย. 53 บ้านกอรอก หมู่ที่ 3 และบ้านจางเหนือพัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลจางเหนือ โดยจะมีการเฝ้าระวังโรคท้องร่วงเป็นพิเศษ เนื่องจาก ในช่วงหน้าร้อนของแต่ละปีจะมีผู้ป่วยด้วยโรคท้องร่วงเป็นจำนวนมาก โดยสาเหตุหลักมาจากการกินอาหารที่มีเชื้อโรคหรือสารพิษเข้าไป โดยอาหารที่เสี่ยงต่อการทำให้เกิดโรคท้องร่วง ก็คือ อาหารค้างคืน อาหารที่มีไขมันหรือกะทิเป็นส่วนผสม ซึ่งจะบูดเน่าเสียได้ง่าย และ อาหารประเภทสุกๆดิบๆ ซึ่งกองการแพทย์และอนามัยมีมาตรการป้องกันและควบคุมโรคตามฤดูกาล โดยตรวจรักษาควบคู่ไปกับการให้ความรู้เรื่องสุขศึกษา โดยให้ผู้ป่วยสังเกตตนเองว่าหากถ่ายอุจจาระเหลว หรือเป็นน้ำมากกว่า 3 ครั้งต่อวันหรือถ่ายเหลวมีเลือดปนนานเกิน3 วัน มีไข้มากกว่า 38.5 องศาเซลเซียส ให้รีบไปพบแพทย์หรือสถานพยาบาลใกล้บ้านทันที เพราะโรคท้องร่วงทำให้ร่างกายขาดน้ำ ถ้าเป็นมากอาจจะอันตรายถึงกับเสียชีวิตได้

          นางธนาภรณ์ กล่าวในที่สุดว่า การเฝ้าระวังโรคตามฤดูกาล และออกให้บริการสุขภาพเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่อง ทำให้กองการแพทย์และอนามัย กฟผ.แม่เมาะ สามารถป้องกันภาวะโรคท้องร่วงในช่วงฤดูร้อนได้เป็นอย่างดี โดยปี 2552 ที่ผ่านมาไม่พบปัญหาเรื่องโรคท้องร่วง นอกจากนี้ยังได้แนะนำให้ราษฎรออกกำลังกาย โดยการสอนเต้นแอโรบิค เพื่อให้ชุมชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง เป็นภูมิป้องกันโรคได้เป็นอย่างดี

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์หน่วยงานสารสนเทศ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ (สท-ฟม.) โทร.
ผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้า 2 (ชฟฟ2.)

800 หมู่ 6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
http://maemoh.egat.com
comment : Suinthorn.D@egat.co.th