ISO 14001 | มอก. 18001 | ISO 9002 
  » โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
หน้าแรก
วิทยาเขต กฟผ-แม่เมาะ
ข่าวสารน่าสนใจ
ประวัติความเป็นมา
คณะผู้บริหาร
ข้อมูลด้านเทคนิค
research
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ประกาศขายพัสดุ
รายงานคุณภาพอากาศ
ข้อมูลด้านมลภาวะของ
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
ข้อมูลคุณภาพอากาศแบบ Online
ความรู้เกี่ยวกับโรงไฟฟ้า
นานาสาระ
ระบบมาตรฐานการจัดการ
ผังบริเวณโรงไฟฟ้า
การเดินทาง
ร้องเรียนร้องทุกข์

  » ประกาศขาย
  - ประกาศประกวดราคา เลขที่ หพด-ฟ. 012/57 มีความประสงค์จะขาย เครื่องจักรกลที่ใช้งานแล้ว จำนวน รายการ โดยวิธีประกาศประกวดราคาขาย (ตามรายละเอียดแนบท้าย)
  - ประกาศประกวดราคา เลขที่ หพด-ฟ. 011/57 มีความประสงค์จะขาย รถยนต์ ที่ใช้งานแล้ว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีประกาศประกวดราคาขาย (ตามรายละเอียดแนบท้าย)
  - 01/2555 รับสมัครผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประกวดราคา
เว็ปที่น่าสนใจ

เหมืองแม่เมาะ
อำเภอแม่เมาะ
จังหวัดลำปาง
กฟผ.แม่เมาะ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ณ สำนักสงฆ์สุภัสสร
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2553 ณ สำนักสงฆ์สุภัสสร ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ คณะผู้มีจิตศรัทธาจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นำโดย นายไกรสีห์ กรรณสูต อดีตผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายสมยศ ธีระวงศ์สกุล ผู้ช่วยผู้ว่า

             เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2553 ณ สำนักสงฆ์สุภัสสร ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่ คณะผู้มีจิตศรัทธาจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นำโดย นายไกรสีห์ กรรณสูต อดีตผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายสมยศ ธีระวงศ์สกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 และคณะผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ (อปน.) ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีถวายหลวงพ่อประสิทธิ์  ปุญญมากโร  เจ้าอาวาสวัดป่าหมู่ใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ก่อสร้างฐานแท่นประธาน ลานปฏิบัติธรรม ระบบกรองน้ำธรรมชาติ และห้องน้ำให้สำนักสงฆ์สุภัสสร เพื่ออำนวยความสะดวกและส่งเสริมการปฏิบัติธรรมแก่พระภิกษุสงฆ์ สามเณรและผู้สนใจปฏิบัติธรรม  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 137,809 บาท

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์หน่วยงานสารสนเทศ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ (สท-ฟม.) โทร.
ผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้า 2 (ชฟฟ2.)

800 หมู่ 6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
http://maemoh.egat.com
comment : Suinthorn.D@egat.co.th