ISO 14001 | มอก. 18001 | ISO 9002 
  » โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
หน้าแรก
วิทยาเขต กฟผ-แม่เมาะ
ข่าวสารน่าสนใจ
ประวัติความเป็นมา
คณะผู้บริหาร
ข้อมูลด้านเทคนิค
research
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ประกาศขายพัสดุ
รายงานคุณภาพอากาศ
ข้อมูลด้านมลภาวะของ
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
ข้อมูลคุณภาพอากาศแบบ Online
ความรู้เกี่ยวกับโรงไฟฟ้า
นานาสาระ
ระบบมาตรฐานการจัดการ
ผังบริเวณโรงไฟฟ้า
การเดินทาง
ร้องเรียนร้องทุกข์

  » ประกาศขาย
  - ประกาศประกวดราคา เลขที่ หพด-ฟ. 012/57 มีความประสงค์จะขาย เครื่องจักรกลที่ใช้งานแล้ว จำนวน รายการ โดยวิธีประกาศประกวดราคาขาย (ตามรายละเอียดแนบท้าย)
  - ประกาศประกวดราคา เลขที่ หพด-ฟ. 011/57 มีความประสงค์จะขาย รถยนต์ ที่ใช้งานแล้ว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีประกาศประกวดราคาขาย (ตามรายละเอียดแนบท้าย)
  - 01/2555 รับสมัครผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประกวดราคา
เว็ปที่น่าสนใจ

เหมืองแม่เมาะ
อำเภอแม่เมาะ
จังหวัดลำปาง
กฟผ.แม่เมาะ เปิดบ้านต้อนรับเยาวชนในพื้นที่ ศึกษาดูงาน 13 รุ่น กว่า 1,600 คน
กฟผ.แม่เมาะ จัดกิจกรรมเปิดบ้านต้อนรับเยาวชนในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 7 โรงเรียน รวม 13 รุ่น กว่า 1,600 คน เริ่ม 9 มิถุนายน ถึง 1 กันยายน 2553 คาดเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในการผลิตไฟฟ้าด้วยถ่านหินลิกไนต์ และสามารถถ่ายทอดข้อมูลที่ถูกต้อง

          กฟผ.แม่เมาะ จัดกิจกรรมเปิดบ้านต้อนรับเยาวชนในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 7 โรงเรียน รวม 13 รุ่น กว่า 1,600 คน เริ่ม 9 มิถุนายน ถึง 1 กันยายน 2553 คาดเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในการผลิตไฟฟ้าด้วยถ่านหินลิกไนต์ และสามารถถ่ายทอดข้อมูลที่ถูกต้องต่อไป

          เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2553 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องรักองค์การ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)แม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง นายพลฤทธิ์ เศรษฐกำเนิด ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นประธานเปิดโครงการเปิดบ้านต้อนรับเยาวชนในพื้นที่   อำเภอแม่เมาะ รุ่นที่ 1 ได้แก่นักเรียนชั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนสบจางวิทยา จำนวน 150 คน

          โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการผลิตไฟฟ้าด้วยถ่านหินลิกไนต์ ให้แก่เยาวชน  ชั้น ม.1-ม.6 จาก 7 โรงเรียนในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ ได้แก่ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ  โรงเรียนแม่เมาะวิทยา  โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์  โรงเรียนสบจางวิทยา  โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์  โรงเรียนบ้านสบป้าด  และโรงเรียนบ้านสบเมาะวิทยา โดยเริ่มรุ่นที่ 1 วันที่ 9 มิถุนายน 2553  จนถึงรุ่นที่ 13 วันที่ 1 กันยายน 2553 รวมเยาวชนทั้งหมดจำนวน 1,656 คน

          กิจกรรมเริ่มจากช่วงเช้าผู้ปฏิบัติงานจิตอาสา กฟผ.แม่เมาะ ที่สมัครเป็นพี่เลี้ยงดูแลเยาวชน จะเดินทางไปรับเยาวชนจากโรงเรียนโดยรถบัส แล้วนำเข้ามาที่อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ เพื่อรับฟังการบรรยาย จากนั้นนำไปชมการทำงานบนห้องควบคุมการเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าอย่างใกล้ชิด จากนั้นไปชมรถบรรทุกเทท้าย R85 ที่ใช้ขนถ่านหิน แล้วไปชมพิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษาเหมืองแม่เมาะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  และพักรับประทานอาหาร  ส่วนช่วงบ่ายจะเป็นการสรุปทบทวนเนื้อหาที่ศึกษาดูงาน แล้วต่อด้วยกิจกรรมสันทนาการระหว่างเยาวชนกับพี่เลี้ยงจิตอาสา เพื่อความสัมพันธ์อันดี                

          โครงการดังกล่าวจัดมาแล้ว 3 รุ่น  คือ รุ่นที่ 1 วันที่ 9 มิถุนายน 2553 นักเรียนชั้น ม.1 -ม.3 โรงเรียนสบจางวิทยา, รุ่นที่ 2 วันที่ 16 มิถุนายน 2553 นักเรียนชั้น ม.1 -ม.3 โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์  และรุ่นที่ 3   วันที่  23 มิถุนายน 2553 นักเรียนชั้น ม.4 -ม.6 โรงเรียนสบจางวิทยา มีตัวแทนเยาวชนได้สะท้อนความคิดเห็น ดังเช่น

         

เด็กชายอภิชาติ มะโนปิน นักเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนสบจางวิทยา กล่าวว่า “ เคยมาเที่ยวที่ กฟผ.แม่เมาะ หลายครั้ง แต่การดูงานครั้งนี้สนุกกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา  เพราะมีพี่จิตอาสามาเป็นพี่เลี้ยงดูแล ได้พูดคุยกัน ได้เล่นเกมส์สนุกร่วมกัน ทำให้ได้รับทั้งความรู้และความสุข จะกลับมาเที่ยวที่ กฟผ.แม่เมาะบ่อยๆ และชวนเพื่อนๆ ที่ไม่เคยมา ให้ลองมาเที่ยวสักครั้ง เพราะที่นี่มีทั้งลานสไลเดอร์ ศาลาชมวิว พิพิธภัณฑ์ฯ และที่สำคัญคือมีพี่ที่ใจดี จึงอยากให้มีคนมาเที่ยวที่ กฟผ.แม่เมาะเยอะๆ ”

เด็กหญิงวรกานต์ อมรศิริวัฒน์ นักเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนสบจางวิทยา  กล่าวว่า “ รู้สึกตื่นเต้นมาก ที่ได้ขึ้นไปห้องควบคุมการเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าบนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เห็นการทำงานของจริง และเห็นความตั้งใจของผู้ปฏิบัติงาน วันนี้ได้ทราบข้อมูลกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินลิกไนต์ ซึ่งเป็นทรัพยากรของอำเภอแม่เมาะ ในฐานะที่เป็นเยาวชนในพื้นที่อำเภอแม่เมาะก็จะนำความรู้ และสิ่งที่ดีๆที่ได้รับในครั้งนี้ไปถ่ายทอดให้กับคนในชุมชน”

เด็กหญิงศศิธร หล้าวงษ์ศา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ กล่าวว่า “ มาดูงานที่ กฟผ.แม่เมาะในครั้งนี้ ได้รับความรู้มากมาย ขณะที่ฟังการบรรยายในห้องก็เกิดความสงสัยว่าเหมืองแม่เมาะใช้วิธีการใดส่ง ถ่านหินลิกไนต์ให้โรงไฟฟ้าแม่เมาะ วิทยากรก็อธิบายให้ทราบว่าใช้ระบบสายพานลำเลียงถ่าน และควบคุมฝุ่นโดยการฉีดพรมน้ำ เพื่อไม่ให้ฝุ่นเกิดการฟุ้งกระจาย จากนั้นก็ไปชมสถานที่ต่างๆ เช่น อาคารพิพิธภัณฑ์  สวนพฤกษชาติ ศาลาชมวิว ที่นี่มีบรรยากาศดีมาก มีต้นไม้ดอกไม้สวยงาม ”

เด็กชายเกษไนย พรหมวิชัย นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ กล่าวว่า “ วันนี้ดีใจมากที่ได้มาร่วมโครงการเปิดบ้านฯ ที่ กฟผ.แม่เมาะ จัดขึ้น นักเรียนส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ แม้ผมจะมาเที่ยวที่แม่เมาะหลายครั้ง แต่ก็เป็นครั้งแรกที่ได้ขึ้นไปดูห้องควบคุมการเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าบนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ หน่วยที่ 12-13 รู้สึกตื่นเต้นมาก เพราะได้เห็นการทำงานที่ทุ่มเท อีกทั้งโครงการฯนี้ มีพี่จิตอาสา ที่เป็นผู้ปฏิบัติงานคอยดูแลตลอดเวลา หากมีข้อสงสัย พี่ทุกคนก็ยินดีที่อธิบายให้ฟัง จึงรู้สึกประทับใจมาก”

นางสาวสุพรรษา วัดแผ่นลำ นักเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนสบจางวิทยา  กล่าวว่า “ ดีใจมากที่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ รู้สึกประทับใจมากตอนที่ได้ขึ้นไปบนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เพราะได้เห็นห้องควบคุมการเดินเครื่องผลิตไฟฟ้า ได้เห็นตัวอย่างถ่านหิน และได้ร่วมกิจกรรมเล่นเกมส์สนุกๆกับพี่จิตอาสา พี่ๆทุกคนใจดี เป็นกันเอง อยากให้ กฟผ.แม่เมาะ จัดกิจกรรมแบบนี้บ่อยๆ และเชิญชวนให้เยาวชนและคนในชุมชนแม่เมาะมาทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี”
                      เสียงสะท้อนจากเยาวชนเห็นได้ว่า การเรียนรู้โดยการได้มาสัมผัส ทั้งการเห็น การฟัง การพูดคุยสื่อสาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน จะทำให้เด็กได้รับความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง โดยมีบรรยากาศการรับรู้ที่อบอุ่นเป็นกันเองเพราะมีพี่เลี้ยงจิตอาสาคอยดูแล นั่นคือสิ่งที่โครงการเปิดบ้านต้อนรับเยาวชนในพื้นที่ปรารถนาให้เกิดขึ้น โครงการนี้ยังดำเนินต่อไป จนถึงรุ่นที่ 13 วันที่ 1 กันยายน 2553 โดยรุ่นที่ 4 เป็นนักเรียนจากโรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ รุ่นที่ 5 นักเรียนจากโรงเรียนบ้านสบป้าด รุ่นที่  6 นักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ  รุ่นที่ 7 นักเรียนจากโรงเรียนสบเมาะวิทยา และรุ่นที่ 8 -13 นักเรียนจากโรงเรียนแม่เมาะวิทยา

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์หน่วยงานสารสนเทศ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ (สท-ฟม.) โทร.
ผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้า 2 (ชฟฟ2.)

800 หมู่ 6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
http://maemoh.egat.com
comment : Suinthorn.D@egat.co.th