ISO 14001 | มอก. 18001 | ISO 9002 
  » โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
หน้าแรก
วิทยาเขต กฟผ-แม่เมาะ
ข่าวสารน่าสนใจ
ประวัติความเป็นมา
คณะผู้บริหาร
ข้อมูลด้านเทคนิค
research
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ประกาศขายพัสดุ
รายงานคุณภาพอากาศ
ข้อมูลด้านมลภาวะของ
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
ข้อมูลคุณภาพอากาศแบบ Online
ความรู้เกี่ยวกับโรงไฟฟ้า
นานาสาระ
ระบบมาตรฐานการจัดการ
ผังบริเวณโรงไฟฟ้า
การเดินทาง
ร้องเรียนร้องทุกข์

  » ประกาศขาย
  - ประกาศประกวดราคา เลขที่ หพด-ฟ. 012/57 มีความประสงค์จะขาย เครื่องจักรกลที่ใช้งานแล้ว จำนวน รายการ โดยวิธีประกาศประกวดราคาขาย (ตามรายละเอียดแนบท้าย)
  - ประกาศประกวดราคา เลขที่ หพด-ฟ. 011/57 มีความประสงค์จะขาย รถยนต์ ที่ใช้งานแล้ว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีประกาศประกวดราคาขาย (ตามรายละเอียดแนบท้าย)
  - 01/2555 รับสมัครผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประกวดราคา
เว็ปที่น่าสนใจ

เหมืองแม่เมาะ
อำเภอแม่เมาะ
จังหวัดลำปาง
เยาวชนลำปางเห็นด้วย หากจะสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในประเทศ เพราะไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด
นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค จังหวัดลำปาง เห็นด้วยหากจะมีการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ขึ้นในประเทศไทย เพราะไม่น่ากลัวอย่างที่คิด

        นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค จังหวัดลำปาง เห็นด้วยหากจะมีการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ขึ้นในประเทศไทย เพราะไม่น่ากลัวอย่างที่คิด

        เมื่อวันที่ 2-4 สิงหาคม 2553 ณ อาคาร 70 ปี วิทยาลัยเทคนิคลำปาง  อ.เมือง จ.ลำปาง  โรงไฟฟ้าแม่เมาะร่วมจัดนิทรรศการ ในงานสัปดาห์ความปลอดภัย และการควบคุมมลพิษทางสิ่งแวดล้อม โดยแผนกสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ได้จัดแสดงการรายงานผลคุณภาพอากาศออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ตที่รายงานผลตลอด 24 ชั่วโมง ใน 11 สถานีตรวจวัดในชุมชนรอบพื้นที่ กฟผ.แม่เมาะ และแผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้จัดแสดงกระบวนการและขั้นตอนการผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ, การรักษาคุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม, โครงการกลไกพลังงานสะอาด, การประหยัดพลังงาน และพลังงานทางเลือกในอนาคต  ให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมงานกว่า 500 คน

        นางสาวเนตรชนก  เกิดผล นักศึกษา ปวส.2 สาขาวิชาไฟฟ้า  วิทยาลัยเทคนิคลำปาง กล่าวหลังจากเข้าชมบอร์ดนิทรรศการ กฟผ. ว่า นิทรรศการของ กฟผ.แม่เมาะ ให้ความรู้เพิ่มเติมที่ได้เรียนจากในห้องเรียน ในเรื่องของขั้นตอนการผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินลิกไนต์เป็นเชื้อเพลิง การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ที่มีการติดตั้งเครื่องกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และเครื่องดักจับฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตย์ ครบทุกเครื่อง ทำให้มีคุณภาพอากาศที่ดี รวมทั้งยังสามารถเข้าดูผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ที่รายงานผลการตรวจวัด ณ เวลาปัจจุบันทางอินเตอร์เน็ตได้อีกด้วย นับว่าทันสมัยมาก

        สำหรับการเตรียมการในอนาคตอีก 25 ปี ข้างหน้า ถ้าถ่านหินลิกไนต์ที่อำเภอแม่เมาะหมดไปนั้น หากจะมีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์มาแทน ตนคิดว่าไม่น่ากลัว โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ไม่สามารถระเบิดได้ง่ายๆ เพราะการจะสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ได้ ต้องมีกฎหมายและขั้นตอนการดำเนินงานที่มีความปลอดภัยสูงสุดควบคุมอยู่ หากประชาชนมีความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตนคิดว่าในอนาคตประเทศไทยจำเป็นต้องมีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์อย่างแน่นอน

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์หน่วยงานสารสนเทศ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ (สท-ฟม.) โทร.
ผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้า 2 (ชฟฟ2.)

800 หมู่ 6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
http://maemoh.egat.com
comment : Suinthorn.D@egat.co.th