ISO 14001 | มอก. 18001 | ISO 9002 
  » โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
หน้าแรก
วิทยาเขต กฟผ-แม่เมาะ
ข่าวสารน่าสนใจ
ประวัติความเป็นมา
คณะผู้บริหาร
ข้อมูลด้านเทคนิค
research
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ประกาศขายพัสดุ
รายงานคุณภาพอากาศ
ข้อมูลด้านมลภาวะของ
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
ข้อมูลคุณภาพอากาศแบบ Online
ความรู้เกี่ยวกับโรงไฟฟ้า
นานาสาระ
ระบบมาตรฐานการจัดการ
ผังบริเวณโรงไฟฟ้า
การเดินทาง
ร้องเรียนร้องทุกข์

  » ประกาศขาย
  - ประกาศประกวดราคา เลขที่ หพด-ฟ. 012/57 มีความประสงค์จะขาย เครื่องจักรกลที่ใช้งานแล้ว จำนวน รายการ โดยวิธีประกาศประกวดราคาขาย (ตามรายละเอียดแนบท้าย)
  - ประกาศประกวดราคา เลขที่ หพด-ฟ. 011/57 มีความประสงค์จะขาย รถยนต์ ที่ใช้งานแล้ว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีประกาศประกวดราคาขาย (ตามรายละเอียดแนบท้าย)
  - 01/2555 รับสมัครผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประกวดราคา
เว็ปที่น่าสนใจ

เหมืองแม่เมาะ
อำเภอแม่เมาะ
จังหวัดลำปาง
สปป.ลาว เรียนรู้การจัดการสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าแม่เมาะ บูรณาการสู่โรงไฟฟ้าหงสาเป็นโรงไฟฟ้าสะอาด
หัวหน้าหน่วยควบคุมมลพิษทางน้ำ กรมสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สปป.ลาว เยี่ยมชมภารกิจโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เรียนรู้การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเชื่อมั่นว่า กฟผ. จะสามารถเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสาใน สปป.ลา

           หัวหน้าหน่วยควบคุมมลพิษทางน้ำ กรมสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สปป.ลาว  เยี่ยมชมภารกิจโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เรียนรู้การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเชื่อมั่นว่า กฟผ. จะสามารถเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสาใน สปป.ลาว ให้เป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินสะอาด

           เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องเทิดคุณธรรม อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)แม่เมาะ กระทรวงพลังงานร่วมกับ กฟผ. นำเจ้าหน้าที่กรมสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) จำนวน 5 คน ได้แก่ ท่านสมเพชร สายศรีวงศ์, ท่านน้อยดีนา พรมมาชัย, ท่านนางดาราวรรณ หลวงโคตร, ท่านนางบุญมณี สุริเดช และท่านนางสุทธิดา วัฒนธรรม ศึกษาดูงาน กฟผ.แม่เมาะ โดยมีนายพลฤทธิ์ เศรษฐกำเนิด ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องกระบวนการผลิต การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ คณะให้ความสนใจเรื่องการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าแม่เมาะที่ใช้เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด ประกอบด้วยเครื่องดักจับฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Precipitator) และเครื่องกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (FGD) ที่มีประสิทธิภาพสูง นอกจากเทคโนโลยีที่ทันสมัยแล้ว ยังมีการเฝ้าระวังด้วยโปรแกรมการควบคุมการเดินเครื่องตามสภาพอากาศจริง (Real Time Monitoring Program) ระบบนี้จะมีเครื่องวัดคุณภาพอากาศติดตั้งอยู่ในชุมชนรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะจำนวน 11 แห่ง ส่งข้อมูล ณ เวลาจริง (Real Time) มายังห้องควบคุมการเดินเครื่องโรงไฟฟ้า หากมีแนวโน้มคุณภาพอากาศลดลง โรงไฟฟ้าจะสั่งลดการผลิตหรือหยุดเดินเครื่องทันที ซึ่งจากการตรวจวัดคุณภาพอากาศแม่เมาะอยู่เป็นประจำพบว่ามีคุณภาพอากาศที่ดีกว่ามาตรฐานและดีกว่าในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร

          ท่านสมเพชร สายศรีวงศ์ หัวหน้าหน่วยควบคุมมลพิษทางน้ำ แผนกควบคุมมลพิษ   ทางน้ำ กรมสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สปป.ลาว กล่าวภายหลังรับฟังบรรยายว่า โรงไฟฟ้าแม่เมาะเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานที่สำคัญ รู้สึกชื่นชมที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ โดยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย พัฒนาผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ควบคู่ไปกับการเอาใจใส่สิ่งแวดล้อมและสังคม ในพื้นที่ สปป.ลาว มีแหล่งน้ำมาก จึงผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานน้ำทั้งหมด แต่ในปัจจุบันได้ดำเนินก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสาที่แขวงไซยะบุรี ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนแห่งแรกของ สปป.ลาว โดยจะมีผู้ปฏิบัติงานของโรงไฟฟ้าแม่เมาะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเดินเครื่องและบำรุงรักษา วันนี้ได้มาเรียนรู้การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ทำให้เชื่อมั่นว่าโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสาจะเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินสะอาด มีประสิทธิภาพ ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ สปป.ลาว ดังเช่นโรงไฟฟ้าแม่เมาะได้ทำหน้าที่ผลิตไฟฟ้าให้คนไทยตลอดมา

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์หน่วยงานสารสนเทศ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ (สท-ฟม.) โทร.
ผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้า 2 (ชฟฟ2.)

800 หมู่ 6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
http://maemoh.egat.com
comment : Suinthorn.D@egat.co.th