ISO 14001 | มอก. 18001 | ISO 9002 
  » โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
หน้าแรก
วิทยาเขต กฟผ-แม่เมาะ
ข่าวสารน่าสนใจ
ประวัติความเป็นมา
คณะผู้บริหาร
ข้อมูลด้านเทคนิค
research
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ประกาศขายพัสดุ
รายงานคุณภาพอากาศ
ข้อมูลด้านมลภาวะของ
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
ข้อมูลคุณภาพอากาศแบบ Online
ความรู้เกี่ยวกับโรงไฟฟ้า
นานาสาระ
ระบบมาตรฐานการจัดการ
ผังบริเวณโรงไฟฟ้า
การเดินทาง
ร้องเรียนร้องทุกข์

  » ประกาศขาย
  - ประกาศประกวดราคา เลขที่ หพด-ฟ. 011/57 มีความประสงค์จะขาย รถยนต์ ที่ใช้งานแล้ว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีประกาศประกวดราคาขาย (ตามรายละเอียดแนบท้าย)
  - 01/2555 รับสมัครผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประกวดราคา
เว็ปที่น่าสนใจ

เหมืองแม่เมาะ
อำเภอแม่เมาะ
จังหวัดลำปาง
มอบเครื่องกันหนาว อุปกรณ์การเรียน แก่สื่อมวลชนลำปาง ส่งไออุ่นถึงน้องๆโรงเรียนแม่จอกฟ้า
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555 ณ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นางสายลดา สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นผู้แทน กฟผ.แม่เมาะ มอบผ้าห่มจำนวน 150 ผืน สมุดจำนวน 200 เล่ม และอุป

   
      เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555 ณ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)   แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นางสายลดา สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นผู้แทน กฟผ.แม่เมาะ มอบผ้าห่มจำนวน 150 ผืน สมุดจำนวน 200 เล่ม และอุปกรณ์กีฬา แก่ผู้สื่อข่าว จ.ลำปาง สำหรับโครงการ “คนข่าวลำปางร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยน้องปี 5” เพื่อนำเครื่องกันหนาว อุปกรณ์กีฬา และสื่อการเรียนการสอนมอบให้นักเรียนโรงเรียนแม่จอกฟ้า ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ซึ่งราษฎรส่วนใหญ่ของหมู่บ้านเป็นชาวไทยภูเขาเผ่าปกากะญอ โดยมีนางสาวรัตนา ธะนะคำ ผู้สื่อข่าวโมเดิร์นไนน์ทีวีประจำจังหวัดลำปาง เป็นผู้แทนรับมอบ

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์หน่วยงานสารสนเทศ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ (สท-ฟม.) โทร.
ผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้า 2 (ชฟฟ2.)

800 หมู่ 6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
http://maemoh.egat.com
comment : Suinthorn.D@egat.co.th