ISO 14001 | มอก. 18001 | ISO 9002 
  » โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
หน้าแรก
วิทยาเขต กฟผ-แม่เมาะ
ข่าวสารน่าสนใจ
ประวัติความเป็นมา
คณะผู้บริหาร
ข้อมูลด้านเทคนิค
research
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ประกาศขายพัสดุ
รายงานคุณภาพอากาศ
ข้อมูลด้านมลภาวะของ
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
ข้อมูลคุณภาพอากาศแบบ Online
ความรู้เกี่ยวกับโรงไฟฟ้า
นานาสาระ
ระบบมาตรฐานการจัดการ
ผังบริเวณโรงไฟฟ้า
การเดินทาง
ร้องเรียนร้องทุกข์

  » ประกาศขาย
  - ประกาศประกวดราคา เลขที่ หพด-ฟ. 012/57 มีความประสงค์จะขาย เครื่องจักรกลที่ใช้งานแล้ว จำนวน รายการ โดยวิธีประกาศประกวดราคาขาย (ตามรายละเอียดแนบท้าย)
  - ประกาศประกวดราคา เลขที่ หพด-ฟ. 011/57 มีความประสงค์จะขาย รถยนต์ ที่ใช้งานแล้ว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีประกาศประกวดราคาขาย (ตามรายละเอียดแนบท้าย)
  - 01/2555 รับสมัครผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประกวดราคา
เว็ปที่น่าสนใจ

เหมืองแม่เมาะ
อำเภอแม่เมาะ
จังหวัดลำปาง
เปิดบ้านรับพี่ เพื่อน น้อง รุ่นแรก สานสร้างมิตรภาพสัมพันธภาพร่วมกันด้วยกิจกรรมวอล์คแรลลี่
กฟผ.แม่เมาะ จัดโครงการ “เปิดบ้านต้อนรับพี่ เพื่อน น้อง ในพื้นที่ กฟผ.แม่เมาะ ประจำปี 2556” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในภารกิจการดำเนินงานของ กฟผ.แม่เมาะ เสริมสร้างความสัมพันธอันดี ส่งผลให้ชุมชนและ กฟผ.แม่เมาะ เป็นกัลยาณมิตรที่ดี อยู่ร่วมกันอย่างเ

      กฟผ.แม่เมาะ จัดโครงการ “เปิดบ้านต้อนรับพี่ เพื่อน น้อง ในพื้นที่ กฟผ.แม่เมาะ ประจำปี 2556” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในภารกิจการดำเนินงานของ กฟผ.แม่เมาะ เสริมสร้างความสัมพันธอันดี ส่งผลให้ชุมชนและ กฟผ.แม่เมาะ เป็นกัลยาณมิตรที่ดี อยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจซึ่งกันและกัน โดยเปิดโครงการฯ รุ่นแรก ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา

       เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ณ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นางสายลดา สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นผู้แทนผู้บริหาร กฟผ.แม่เมาะ พร้อมด้วยจิตอาสา กฟผ.แม่เมาะร่วมต้อนรับ ชุมชนจากตำบลจางเหนือ ได้แก่ หมู่บ้านนาแช่, นาสันติราษฏร์, กอรวก และจางเหนือพัฒนา จำนวน 80 คน ที่เข้าร่วมในโครงการเปิดบ้านต้อนรับพี่ เพื่อน น้อง ในพื้นที่ กฟผ.แม่เมาะ ประจำปี 2556  นางสายลดา สิทธิวงศ์ กล่าวว่า  “วันนี้เป็นรุ่นแรกของโครงการเปิดบ้านต้อนรับพี่ เพื่อน น้อง ในพื้นที่ กฟผ.แม่เมาะ ประจำปี 2556 ซึ่งจัดต่อเนื่องจากโครงการเปิดบ้านต้อนรับเยาวชน และเปิดบ้านต้อนรับผู้อาวุโสในพื้นที่ อ.แม่เมาะ รู้สึกดีใจและอบอุ่นเป็นอย่างมากที่มีโอกาศต้อนรับทุกๆท่าน เพราะทุกครั้งที่ได้ลงพื้นที่ทำกิจกรรมใน ต.จางเหนือ ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี วันนี้จิตอาสา กฟผ.แม่เมาะและชาว ต.จางเหนือจะได้มาทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ อันจะนำไปสู่ความเป็นกัลยาณมิตร อยู่ร่วมกันด้วยความรักความเข้าใจ ที่ผ่านมากองจิตอาสา กฟผ.แม่เมาะได้เข้าไปดูแลและร่วมกิจกรรมในแต่ละพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อก่อให้เกิดความเข้มแข็งและเสริมสร้างสัมพันธภาพที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น การเปิดบ้านครั้งนี้ กฟผ.แม่เมาะ มีความมุ่งมั่นจะให้ทุกท่านรับทราบภารกิจการดำเนินงานของ กฟผ.แม่เมาะ ด้วยความจริงใจ ที่มีต่อพี่ เพื่อน น้องชาวจางเหนือ”

        สำหรับกิจกรรมในโครงการ “เปิดบ้านต้อนรับพี่ เพื่อน น้อง ในพื้นที่ กฟผ.แม่เมาะ ประจำปี 2556 เริ่มด้วยกิจกรรมทักทายสร้างความคุ้นเคยระหว่างชุมชนและจิตอาสา กฟผ.แม่เมาะ จากนั้นนำคณะเยี่ยมชมศูนย์อำนวยการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 เยี่ยมชมสวนเฉลิมพระเกียรติฯบริเวณทุ่งดอกบัวตองเหมืองแม่เมาะ ส่วนภาคบ่ายจิตอาสา ร่วมกับชุมชนทำกิจกรรมวอล์คแรลลี่ 4 ฐาน ได้แก่ฐานตาข่ายการเรียนรู้, กรุมหาสมบัติ, หัวบอดท้ายใบ้ และการส่งน้ำ ซึ่งแต่ละฐานมุ่งเน้นการเสริมสร้างความสามัคคี การทำงานร่วมกัน และความเชื่อใจกัน เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ตลอดจนร่วมมือร่วมใจให้สามารถผ่านกิจกรรมแต่ละฐานไปได้

       นายเสาร์คำ ปิงยอม อดีตกำนัน ต.จางเหนือ หนึ่งในผู้ร่วมโครงการฯ กล่าวว่า “ดีใจที่ กฟผ.แม่เมาะ เปิดบ้านต้อนรับชาวจางเหนือทุกคน ชาวจางเหนือมีความเป็นพี่น้องไม่เคยมีปัญหากับ กฟผ. เป็นเพื่อนบ้านที่มีความเข้าใจกันเป็นอย่างดี ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา เข้ามาเยี่ยมเยือน กฟผ.แม่เมาะ มาโดยตลอด วันนี้ได้มีโอกาสขึ้นไปเยี่ยมชมทุ่งดอกบัวตอง ได้เห็นว่ามีการปรับปรุงพื้นที่ได้สวยงามยิ่งขึ้น ส่วนการร่วมกิจกรรมในแต่ละฐานได้เรียนรู้ว่าการอยู่ร่วมกับคนหมู่มากนั้นต้องมีการวางแผน ให้ความร่วมมือซึ่งกันและกัน สิ่งที่สำคัญมีความสามัคคีจึงจะทำให้ทุกสิ่งประสบความสำเร็จได้”

        นายไกรสร สุขศึกพ่าย ช่างระดับ 8 สังกัดศูนย์บริการก่อสร้างแม่เมาะ หนึ่งในจิตอาสา กฟผ.แม่เมาะที่ทำกิจกรรมร่วมกับชุมชม กล่าวว่า “เป็นเรื่องดีที่องค์กรของเราจัดโครงการเปิดบ้านต้อนรับพี่ เพื่อน น้อง ในพื้นที่ กฟผ.แม่เมาะ ขึ้น รู้สึกดีใจที่ทราบว่าตำบลจางเหนือเข้าใจภารกิจและให้การสนับสนุนการดำเนินงานของ กฟผ.แม่เมาะ กิจกรรมวอล์คแรลลี่เป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างจิตอาสาและชุมชนเป็นอย่างมาก หากสามารถขยายระยะเวลาการทำกิจกรรมวอล์คแรลลี่ได้ ก็จะช่วยกระชับสัมพันธภาพได้มากยิ่งขึ้น”

       นางสุจินต์ จวรรณตูม พนักงานวิชาชีพระดับ 7  สังกัดแผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ  ผู้ปฏิบัติงานกองจิตอาสาที่ดูแลหมู่บ้านกอรวก กล่าวว่า “รู้สึกสนุกและมีความสุขที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม โดยในปี 2556นี้ แผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะเป็นกองจิตอาสาดูแลหมู่บ้านกอรวก การที่ได้ร่วมทำกิจกรรมด้วยกันในวันนี้เป็นการสร้างความคุ้นเคยเบื้องต้นระหว่างชุมชนและกองจิตอาสาใหม่ นอกจากนั้นแล้วการทำกิจกรรมวอล์คแรลลี่ร่วมกันทำให้เกิดความสามัคคีภายในกลุ่ม ได้ร่วมกันคิด ร่วมกันสร้าง เพื่อให้สามารถผ่านพ้นอุปสรรค์ต่างๆไปสู่ความสำเร็จได้ สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ได้รับในวันนี้คือมิตรภาพระหว่างผู้ปฏิบัติงานและชุมชน”

      นอกจากนั้นแล้ว นายฉลองชัย ทิพย์ธารากร ผู้ใหญ่บ้านจางเหนือพัฒนา เป็นผู้แทน นายผจญ ชุ่มวัง กำนันตำบลจางเหนือ, นายตี๋ อินเตชะ ผู้ใหญ่บ้าน ม.6, นายบุญเทียม จันทร์วงศ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3, นายเสาร์คำ ปิงยอม อดีตกำนัน ต.จางเหนือ และพี่น้องชาว ต.จางเหนือ มอบป้ายสนับสนุนให้ กฟผ.แม่เมาะ สร้างโรงไฟฟ้า 600 เมกะวัตต์ ทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4-7 อีกด้วย

     สำหรับโครงการ “เปิดบ้านรับพี่ เพื่อน น้อง ในพื้น กฟผ. แม่เมาะ ประจำปี 2556” จัดขึ้นทุกวันพุธ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน 2556  จำนวน 12 รุ่นๆละ 80-100 คน สำหรับกลุ่มแม่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่ 5 ตำบลของอำเภอแม่เมาะ และ หมู่บ้านผาลาด อ.เมืองลำปาง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในภารกิจการดำเนินงานของ กฟผ.แม่เมาะ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ส่งผลให้ชุมชนและ กฟผ. เป็นกัลยาณมิตร อยู่ร่วมกันมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์หน่วยงานสารสนเทศ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ (สท-ฟม.) โทร.
ผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้า 2 (ชฟฟ2.)

800 หมู่ 6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
http://maemoh.egat.com
comment : Suinthorn.D@egat.co.th