ISO 14001 | มอก. 18001 | ISO 9002 
  » โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
หน้าแรก
วิทยาเขต กฟผ-แม่เมาะ
ข่าวสารน่าสนใจ
ประวัติความเป็นมา
คณะผู้บริหาร
ข้อมูลด้านเทคนิค
research
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ประกาศขายพัสดุ
รายงานคุณภาพอากาศ
ข้อมูลด้านมลภาวะของ
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
ข้อมูลคุณภาพอากาศแบบ Online
ความรู้เกี่ยวกับโรงไฟฟ้า
นานาสาระ
ระบบมาตรฐานการจัดการ
ผังบริเวณโรงไฟฟ้า
การเดินทาง
ร้องเรียนร้องทุกข์

  » ประกาศขาย
  - ประกาศประกวดราคา เลขที่ หพด-ฟ. 012/57 มีความประสงค์จะขาย เครื่องจักรกลที่ใช้งานแล้ว จำนวน รายการ โดยวิธีประกาศประกวดราคาขาย (ตามรายละเอียดแนบท้าย)
  - ประกาศประกวดราคา เลขที่ หพด-ฟ. 011/57 มีความประสงค์จะขาย รถยนต์ ที่ใช้งานแล้ว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีประกาศประกวดราคาขาย (ตามรายละเอียดแนบท้าย)
  - 01/2555 รับสมัครผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประกวดราคา
เว็ปที่น่าสนใจ

เหมืองแม่เมาะ
อำเภอแม่เมาะ
จังหวัดลำปาง
กองการแพทย์และอนามัยฯ รณรงค์ประหยัดพลังงาน ในช่วงวิกฤติ 5-14 เม.ย. 56
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 ณ กองการแพทย์และอนามัยโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายสมชัย ตันติพัฒนานันต์ หัวหน้ากองการแพทย์และอนามัยฯ พร้อมผู้ปฏิบัติงานในสังกัด จัดกิจกรรมลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในช่วงวิกฤต

       เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 ณ กองการแพทย์และอนามัยโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายสมชัย ตันติพัฒนานันต์ หัวหน้ากองการแพทย์และอนามัยฯ พร้อมผู้ปฏิบัติงานในสังกัด จัดกิจกรรมลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในช่วงวิกฤติ วันที่ 5-14 เมษายน 2556 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ประเทศพม่าหยุดส่งก๊าชธรรมชาติสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้า จากการหยุดซ่อมบำรุงท่อส่งก๊าซธรรมชาติที่แหล่งยาดานา กิจกรรมดังกล่าวจัดเพื่อรณรงค์ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยให้แต่ละแผนกนำเสนอกิจกรรมประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่นอกเหนือจากมาตรการการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของกองการแพทย์และอนามัยฯ ที่มีอยู่แล้ว ซึ่งได้นำกิจกรรมของแต่ละแผนกที่นำเสนอมานั้น จัดเป็นกิจกรรมในภาพรวมของกองการแพทย์และอนามัยฯ เช่น กำหนดเปิดเครื่องปรับอากาศในเวลา 08.30-11.30 น. และ 13.00-15.00 น., ปิดคอมพิวเตอร์ที่ใช้จ่ายยาตอนบ่าย, เปิดมู่ลี่รับแสงสว่างเพื่อลดการเปิดไฟ เป็นต้น

      ทั้งนี้นายสมชัย ตันติพัฒนานันต์ กล่าวว่า “ขอขอบคุณคณะทำงานอนุรักษ์พลังงานของกองการแพทย์ฯ ที่ร่วมกันคิดวิธีการในการช่วยชาติอนุรักษ์การใช้พลังงานโดยการลดการใช้ไฟฟ้า ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งที่จะอนุรักษ์พลังงานให้ลูกหลานของเราเพื่อให้อีก 20-30 ปีข้างหน้าจะได้มีพลังงานใช้ต่อไป ซึ่งทุกวันนี้เราใช้ไฟฟ้ากันอย่างฟุ่มเฟือย หลังจากนี้ไปเราควรช่วยกันลดและอนุรักษ์เพื่อคนรุ่นหลัง อย่างน้อยก็จะเกิดประโยชน์ต่อกองการแพทย์ฯและโรงไฟฟ้าของเรา ขอให้ทุกคนปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดไม่ใช่เฉพาะ 5-14 เมษายนนี้เท่านั้น ขอให้ปฏิบัติกันตลอดไป”

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์หน่วยงานสารสนเทศ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ (สท-ฟม.) โทร.
ผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้า 2 (ชฟฟ2.)

800 หมู่ 6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
http://maemoh.egat.com
comment : Suinthorn.D@egat.co.th