ISO 14001 | มอก. 18001 | ISO 9002 
  » โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
หน้าแรก
วิทยาเขต กฟผ-แม่เมาะ
ข่าวสารน่าสนใจ
ประวัติความเป็นมา
คณะผู้บริหาร
ข้อมูลด้านเทคนิค
research
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ประกาศขายพัสดุ
รายงานคุณภาพอากาศ
ข้อมูลด้านมลภาวะของ
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
ข้อมูลคุณภาพอากาศแบบ Online
ความรู้เกี่ยวกับโรงไฟฟ้า
นานาสาระ
ระบบมาตรฐานการจัดการ
ผังบริเวณโรงไฟฟ้า
การเดินทาง
ร้องเรียนร้องทุกข์

  » ประกาศขาย
  - ประกาศประกวดราคา เลขที่ หพด-ฟ. 012/57 มีความประสงค์จะขาย เครื่องจักรกลที่ใช้งานแล้ว จำนวน รายการ โดยวิธีประกาศประกวดราคาขาย (ตามรายละเอียดแนบท้าย)
  - ประกาศประกวดราคา เลขที่ หพด-ฟ. 011/57 มีความประสงค์จะขาย รถยนต์ ที่ใช้งานแล้ว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีประกาศประกวดราคาขาย (ตามรายละเอียดแนบท้าย)
  - 01/2555 รับสมัครผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประกวดราคา
เว็ปที่น่าสนใจ

เหมืองแม่เมาะ
อำเภอแม่เมาะ
จังหวัดลำปาง
กฟผ.แม่เมาะ ร่วมขบวนแห่สลุงหลวงประจำปี 2556
เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2556 ณ บริเวณวัดประตูต้นผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง นายสมชาย ติวะตันสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ-บริหาร เป็นผู้แทนการไฟฟ้าฝ่าย่ผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) แม่เมาะ ร่วมขบวนแห่งานบุญสลุงหลวง ในงาน “สลุงหลวง กลองใ

  เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2556 ณ บริเวณวัดประตูต้นผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง นายสมชาย ติวะตันสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ-บริหาร เป็นผู้แทนการไฟฟ้าฝ่าย่ผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)  แม่เมาะ ร่วมขบวนแห่งานบุญสลุงหลวง ในงาน “สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง ประจำปี 2556” โดยขบวนเริ่มจากบริเวณวัดประตูต้นผึ้งเคลื่อนไปยังบริเวณข่วงนครลำปาง ภายในงานมี นายกิตติภูมิ นามวงศ์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดลำปางร่วมขบวน

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์หน่วยงานสารสนเทศ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ (สท-ฟม.) โทร.
ผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้า 2 (ชฟฟ2.)

800 หมู่ 6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
http://maemoh.egat.com
comment : Suinthorn.D@egat.co.th