ISO 14001 | มอก. 18001 | ISO 9002 
  » โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
หน้าแรก
วิทยาเขต กฟผ-แม่เมาะ
ข่าวสารน่าสนใจ
ประวัติความเป็นมา
คณะผู้บริหาร
ข้อมูลด้านเทคนิค
research
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ประกาศขายพัสดุ
รายงานคุณภาพอากาศ
ข้อมูลด้านมลภาวะของ
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
ข้อมูลคุณภาพอากาศแบบ Online
ความรู้เกี่ยวกับโรงไฟฟ้า
นานาสาระ
ระบบมาตรฐานการจัดการ
ผังบริเวณโรงไฟฟ้า
การเดินทาง
ร้องเรียนร้องทุกข์

  » ประกาศขาย
  - ประกาศประกวดราคา เลขที่ หพด-ฟ. 012/57 มีความประสงค์จะขาย เครื่องจักรกลที่ใช้งานแล้ว จำนวน รายการ โดยวิธีประกาศประกวดราคาขาย (ตามรายละเอียดแนบท้าย)
  - ประกาศประกวดราคา เลขที่ หพด-ฟ. 011/57 มีความประสงค์จะขาย รถยนต์ ที่ใช้งานแล้ว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีประกาศประกวดราคาขาย (ตามรายละเอียดแนบท้าย)
  - 01/2555 รับสมัครผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประกวดราคา
เว็ปที่น่าสนใจ

เหมืองแม่เมาะ
อำเภอแม่เมาะ
จังหวัดลำปาง
“รวมพลังพัฒนา FGD-แรงงานร่วมใจ” คว้าสิทธิ์เป็นตัวแทน “บมจ. กฟผ.” เข้าแข่งขันในระดับประเทศ
2 กลุ่ม QCC โรงไฟฟ้าแม่เมาะ “รวมพลังพัฒนา FGD-แรงงานร่วมใจ” คว้า 2 รางวัลแห่งความสำเร็จ ในงานคุณภาพ บมจ.กฟผ. เตรียมเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับประเทศ ด้านประกวดบอร์ดนิทรรศการ “จฟม.จบม.” คว้ามาเพิ่มอีก 2 รางวัล ทั้งชนะเลิศและรองชนะเลิศ ในประเภทพัฒนางา

     จากการที่ กลุ่มกิจกรรมคุณภาพ (QCC) โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ คุณภาพ บมจ.กฟผ. ประจำปี 2548 โดยประเภทเทคนิค กลุ่มรวมพลังพัฒนา FGD ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในหัวข้อ “ลดจำนวนครั้งการเกิดแคลเซียมซัลไฟต์”

     สำหรับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กลุ่มรีไซเคิล ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ และรองชนะเลิศอีกหนึ่งรางวัลได้แก่กลุ่ม QC 2000 ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ นอกจากนี้ยังรางวัลชมเชย อีก 5 รางวัล ได้แก่ กลุ่ม Hy-Cool ฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าบางปะกง กลุ่ม OK 2000 ฝ่ายบำรุงรักษาระบบส่ง กลุ่มทุ่งสง 2001ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ กลุ่มเหล็กน้ำพี้ เขื่อนสิริกิติ์ และกลุ่ม Rock Bit ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ ส่วนในประเภทกลุ่มสาธิต หรือ Cross-Function ลำดับ1 ได้แก่ กลุ่มรักษ์องค์การ ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง ลำดับ 2 ได้แก่ กลุ่มแรงงานร่วมใจ ฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

     นอกจากนี้ในส่วนของผลการประกวดบอร์ดนิทรรศการ ซึ่งแบ่งการประกวดเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทนวัตกรรม และประเภทพัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง โรงไฟฟ้าแม่เมาะสามารถคว้ามาได้อีก 2 รางวัลในประเภทพัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง จาก กองปฏิบัติการระบบลำเลียงเถ้าถ่านหินและยิบซั่ม ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ในการจัดบอร์ดเรื่อง การพัฒนาระบบลำเลียงเถ้าถ่านหิน ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และ จาก กองบำรุงรักษากลาง ฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ในการจัดบอร์ดเรื่อง การพัฒนาและการปรับปรุงคุณภาพ Screw bush for wall soot blowerได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

     ส่วนผลการแข่งในประเภทอื่นๆนั้นมีดังนี้ ใน ประเภทสำนักงาน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กลุ่มมดตัวเล็ก สายงานผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่โรงไฟฟ้า 3 โรงไฟฟ้าบางปะกง รองชนะเลิศ ได้แก่ กลุ่มศูนย์ลำภูรา ฯ ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ รางวัลชมเชยมี 3 รางวัล ได้แก่ กลุ่มน้ำแม่วัง ฝ่ายบริหารและการเงินโรงไฟฟ้า กลุ่ม G-PLUS ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง และกลุ่มหัวใส โครงการธุรกิจเดินเครื่องและบำรุงรักษา ประจำโรงไฟฟ้าบริษัทราชบุรี จำกัด และ ประเภทคุณภาพทั่วไป รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กลุ่มเชี่ยวหลานสร้างสรรค์ เขื่อนรัชชประภา ส่วนรองชนะเลิศ ได้แก่ กลุ่มเหยี่ยวงาน ฝ่ายก่อสร้างระบบส่ง

     ด้าน นายกัลล์ชลา มหิทธิหาญ ผู้จัดการแผนกเคมีระบบกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ฯ ตัวแทนกลุ่มรวมพลังพัฒนา FGD ได้กล่าวถึงกุญแจแห่งความสำเร็จนี้ว่า “ในการเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ที่สำนักงานกลางครั้งนี้ เริ่มจากการเตรียมพร้อมของกลุ่มตั้งแต่ คำพูดที่ใช้บรรยาย สไลด์ประกอบการนำเสนอ ตลอดจนการทดสอบอุปกรณ์ก่อนการใช้งานจริง ซึ่งจากการเตรียมพร้อมที่ดีทำให้กลุ่มของเราไม่มีปัญหาในการนำเสนอบนเวที โดยทั้งนี้เน้นไปที่การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่มทุกคนเพื่อเป็นการสร้างสีสันภายในงาน สำหรับรางวัลที่ได้รับก็รู้สึกดีใจมาก เพราะไม่ได้คาดหวังไว้ก่อนว่าจะมาถึงขนาดนี้ได้ ส่วนหนึ่งแล้วก็ต้องขอบคุณผู้ปฏิบัติงานทั้งภายในและภายนอกกลุ่มทุกคนที่ร่วมเป็นกำลังใจให้กับพวกเรามาโดยตลอด”

     สำหรับเส้นทางก้าวต่อไปของกลุ่มรวมพลังพัฒนา FGD คือ การเข้าร่วมการแข่งขันของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (สสท.) ประมาณกลางปี 2549 ส่วนกลุ่มแรงงานร่วมใจก็ได้รับเกียรติไปนำเสนอผลงานในระดับประเทศต่อไปเช่นกัน

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์หน่วยงานสารสนเทศ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ (สท-ฟม.) โทร.
ผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้า 2 (ชฟฟ2.)

800 หมู่ 6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
http://maemoh.egat.com
comment : Suinthorn.D@egat.co.th