ISO 14001 | มอก. 18001 | ISO 9002 
  » โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
หน้าแรก
วิทยาเขต กฟผ-แม่เมาะ
ข่าวสารน่าสนใจ
ประวัติความเป็นมา
คณะผู้บริหาร
ข้อมูลด้านเทคนิค
research
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ประกาศขายพัสดุ
รายงานคุณภาพอากาศ
ข้อมูลด้านมลภาวะของ
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
ข้อมูลคุณภาพอากาศแบบ Online
ความรู้เกี่ยวกับโรงไฟฟ้า
นานาสาระ
ระบบมาตรฐานการจัดการ
ผังบริเวณโรงไฟฟ้า
การเดินทาง
ร้องเรียนร้องทุกข์

  » ประกาศขาย
  - ประกาศประกวดราคา เลขที่ หพด-ฟ. 012/57 มีความประสงค์จะขาย เครื่องจักรกลที่ใช้งานแล้ว จำนวน รายการ โดยวิธีประกาศประกวดราคาขาย (ตามรายละเอียดแนบท้าย)
  - ประกาศประกวดราคา เลขที่ หพด-ฟ. 011/57 มีความประสงค์จะขาย รถยนต์ ที่ใช้งานแล้ว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีประกาศประกวดราคาขาย (ตามรายละเอียดแนบท้าย)
  - 01/2555 รับสมัครผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประกวดราคา
เว็ปที่น่าสนใจ

เหมืองแม่เมาะ
อำเภอแม่เมาะ
จังหวัดลำปาง
คณะอาจารย์และนักเรียนโครงการรอบรู้พลังงานไฟฟ้าไทยรุ่นที่ 2 เห็นด้วยกับการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย
อาจารย์และนักเรียนเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในโครงการรอบรู้พลังงานไฟฟ้ารุ่นที่ 2 เห็นด้วยหากสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2551 ณ ห้องรักองค์การ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ นายพลฤทธิ์ เศรษฐกำเนิด ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ-1 ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป การดำเนินงานของ กฟผ.แม่เมาะและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แก่คณะอาจารย์และนักเรียนจำนวน 120 คน จาก โรงเรียนต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงโรงเรียนจากจังหวัดตากที่เข้าร่วมโครงการรอบรู้พลังงานไฟฟ้าไทย (Energy Leaning) รุ่นที่ 2 ซึ่งเป็นโครงการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯศึกษาดูงานแหล่งผลิตไฟฟ้าต่างๆ ของ กฟผ.แล้วกลับไปคิดโครงการเพื่อนำเสนอผลงานต่อไป

หลังจากคณะฯได้ฟังบรรยายสรุปและเยี่ยมพื้นแล้ว อาจารย์ กรรณิการ์ ศิริจำปา จาก โรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวัง นนทบุรี กล่าวว่า “ รู้สึกภาคภูมิใจต่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่จัดกิจกรรมดีๆ ให้เยาวชนได้รับความรู้ต่างๆ ทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัติจริง ทำให้เยาวชนตระหนักว่าเมืองไทยมีทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญสามารถนำไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ได้และ ที่เห็นด้วยอย่างยิ่งคือการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เพราะในต่างประเทศมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เกิดขึ้นจำนวนมาก และมีระบบความปลอดภัยที่ดี ถ้าประเทศไทยเราทำได้จริงก็จะสามารถมีไฟฟ้าใช้ได้โดยไม่ต้องสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติสามารถประหยัดพลังงานให้กับคนรุ่นหลังได้ใช้ต่อไปในอนาคตและ ควรจะเป็นโรงไฟฟ้าระบบเดียวกับต่างประเทศคือ ระบบการแตกตัวของธาตุหนัก (Fission) ตลอดจนต้องสร้างความเข้าใจให้ชุมชนเห็นด้วยกับการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์”

นายวรพันธ์ พุทธศักดา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กล่าวว่า “ สนใจเรื่องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มานานแล้วและ ได้ศึกษาจากหนังสือมาก่อน ทำให้ทราบว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้พลังงานสะอาด ประเทศต่างๆ มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แล้ว ประเทศไทยสมควรที่จะมีได้เช่นกัน”

นางสาวศุภิศา ชื่นศิวา นักเรียนจากโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา กล่าวว่า “ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ได้รับมาครั้งนี้แม้จะมีเนื้อหาที่ลึกอยู่บ้างแต่ก็เข้าใจ ส่วนการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทยคงทำได้ยากเพราะจะมีกลุ่มที่ต่อต้านอยู่ ดังนั้นต้องสร้างความเข้าใจให้มาก โรงไฟฟ้านิวเคลียร์นั้นหากมีการควบคุมระบบความปลอดภัยได้ดี ก็ไม่มีปัญหาอะไร”

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์หน่วยงานสารสนเทศ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ (สท-ฟม.) โทร.
ผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้า 2 (ชฟฟ2.)

800 หมู่ 6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
http://maemoh.egat.com
comment : Suinthorn.D@egat.co.th