ISO 14001 | มอก. 18001 | ISO 9002 
  » โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
หน้าแรก
วิทยาเขต กฟผ-แม่เมาะ
ข่าวสารน่าสนใจ
ประวัติความเป็นมา
คณะผู้บริหาร
ข้อมูลด้านเทคนิค
research
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ประกาศขายพัสดุ
รายงานคุณภาพอากาศ
ข้อมูลด้านมลภาวะของ
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
ข้อมูลคุณภาพอากาศแบบ Online
ความรู้เกี่ยวกับโรงไฟฟ้า
นานาสาระ
ระบบมาตรฐานการจัดการ
ผังบริเวณโรงไฟฟ้า
การเดินทาง
ร้องเรียนร้องทุกข์

  » ประกาศขาย
  - ประกาศประกวดราคา เลขที่ หพด-ฟ. 011/57 มีความประสงค์จะขาย รถยนต์ ที่ใช้งานแล้ว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีประกาศประกวดราคาขาย (ตามรายละเอียดแนบท้าย)
  - 01/2555 รับสมัครผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประกวดราคา
เว็ปที่น่าสนใจ

เหมืองแม่เมาะ
อำเภอแม่เมาะ
จังหวัดลำปาง
ชมรมผู้อาวุโส กฟผ. สาขาแม่เมาะ เชิญชวนประชาชน สั่งจอง ‘เหรียญหลวงพ่อเกษม เขมโก’
ชมรมผู้อาวุโส กฟผ. สาขาแม่เมาะ ขอเชิญผู้ที่สนใจสั่งจอง ‘เหรียญหลวงพ่อเกษม เขมโก’ จำนวน 124 เหรียญสุดท้าย ผู้ที่สนใจสามารถสั่งจองได้ตั้งแต่บัดนี้

ชมรมผู้อาวุโส กฟผ. สาขาแม่เมาะ ขอเชิญผู้ที่สนใจสั่งจอง ‘เหรียญหลวงพ่อเกษม เขมโก’ จำนวน 124 เหรียญสุดท้าย ผู้ที่สนใจสามารถสั่งจองได้ตั้งแต่บัดนี้

ชมรมผู้อาวุโสการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ขอเชิญผู้ที่สนใจ สั่งจอง ‘เหรียญหลวงพ่อเกษม เขมโก’ เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดเครื่องกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์  เมื่อปี 2538 ซึ่งปลุกเสกโดย หลวงพ่อเกษม เขมโก จำนวนทั้งหมด 333 เหรียญ  บัดนี้เหลือเพียง 124 เหรียญสุดท้าย  เพื่อเป็นทุนสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมของผู้เกษียณอายุ กฟผ.แม่เมาะ ได้แก่ การช่วยเหลือสวัสดิการสงเคราะห์แก่สมาชิก อาทิเช่น ค่าของขวัญเยี่ยมสมาชิกที่ป่วยเป็นคนไข้,  ค่าพวงหรีดเคารพศพ, ค่าช่วยเหลืองานศพ รวมทั้งจัดกิจกรรมทัศนศึกษาภายในประเทศแก่สมาชิก ตลอดจนกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆ

ลักษณะเหรียญเป็นเหรียญเงินรูประฆังคว่ำ ขนาดฐานกว้าง 2 เซนติเมตร สูง 3 เซนติเมตร เช่าบูชาในราคาเหรียญละ 999 บาท ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสั่งจองได้ที่ นายสุรชัย  ชัยพฤกษยะนนท์ โทร 054-252710, 054-252719  และนายยุทธนา จุฑารัตน์ โทร 054-252077, 089-5536771 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ชมรมผู้อาวุโส กฟผ. สาขาแม่เมาะ จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมให้สมาชิก  ซึ่งเป็นผู้ที่เกษียณอายุจาก กฟผ.แล้ว  หรือผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.ที่เตรียมตัวจะเกษียณอายุ  ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ 6 จังหวัด ได้แก่ จ.ลำปาง จ.เชียงราย, จ.เชียงใหม่, จ.ลำพูน, จ.แพร่ และ จ.พะเยา  มาร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ต่อ กฟผ. และสังคม ส่งเสริมความสัมพันธ์  ความสามัคคี  ให้สมาชิกมีการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน   รวมทั้งและยังเป็นศูนย์รวมของสมาชิก  และเป็นสื่อกลางในการประสานงานให้มีกิจกรรมร่วมกันระหว่างสมาชิกกับ กฟผ.  ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กฟผ. ให้แก่สมาชิก ปัจจุบันสมาชิกชมรมผู้อาวุโส กฟผ. สาขาแม่เมาะ มีจำนวนทั้งหมด 370 คน

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์หน่วยงานสารสนเทศ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ (สท-ฟม.) โทร.
ผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้า 2 (ชฟฟ2.)

800 หมู่ 6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
http://maemoh.egat.com
comment : Suinthorn.D@egat.co.th