ISO 14001 | มอก. 18001 | ISO 9002 
  » โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
หน้าแรก
วิทยาเขต กฟผ-แม่เมาะ
ข่าวสารน่าสนใจ
ประวัติความเป็นมา
คณะผู้บริหาร
ข้อมูลด้านเทคนิค
research
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ประกาศขายพัสดุ
รายงานคุณภาพอากาศ
ข้อมูลด้านมลภาวะของ
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
ข้อมูลคุณภาพอากาศแบบ Online
ความรู้เกี่ยวกับโรงไฟฟ้า
นานาสาระ
ระบบมาตรฐานการจัดการ
ผังบริเวณโรงไฟฟ้า
การเดินทาง
ร้องเรียนร้องทุกข์

  » ประกาศขาย
  - ประกาศประกวดราคา เลขที่ หพด-ฟ. 012/57 มีความประสงค์จะขาย เครื่องจักรกลที่ใช้งานแล้ว จำนวน รายการ โดยวิธีประกาศประกวดราคาขาย (ตามรายละเอียดแนบท้าย)
  - ประกาศประกวดราคา เลขที่ หพด-ฟ. 011/57 มีความประสงค์จะขาย รถยนต์ ที่ใช้งานแล้ว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีประกาศประกวดราคาขาย (ตามรายละเอียดแนบท้าย)
  - 01/2555 รับสมัครผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประกวดราคา
เว็ปที่น่าสนใจ

เหมืองแม่เมาะ
อำเภอแม่เมาะ
จังหวัดลำปาง
งานเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 18 พร้อมแล้ว ปรับรางวัลและประเภทวิ่ง และเริ่มปล่อยตัวเร็วขึ้น
พร้อมแล้วงานเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 18 ในวันอาทิตย์ ที่ 2 สิงหาคม 2552 ณ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ปีนี้เพิ่มเงินรางวัลประเภททั่วไปชาย-หญิง เป็น 10,000 บาท และแบ่งช่วงอ

พร้อมแล้วงานเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน  ครั้งที่ 18 ในวันอาทิตย์ ที่ 2 สิงหาคม 2552 ณ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง  ปีนี้เพิ่มเงินรางวัลประเภททั่วไปชาย-หญิง เป็น 10,000 บาท และแบ่งช่วงอายุฮาล์ฟมาราธอนหญิงรุ่นละ 5 ปี เป็น 8 กลุ่มอายุ เพื่อให้ตรงกับข้อเสนอแนะของนักวิ่ง โดยจะเริ่มปล่อยตัวเร็วขึ้นเป็น 05.45 น.

เมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2552 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเวียงพนา โรงแรมลำปางเวียงทอง  จังหวัดลำปาง  อำเภอแม่เมาะ และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ได้มีการจัดแถลงข่าวงานเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 18  ซึ่งจะจัดในวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2552  ณ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง  โดยมี นายสมบูรณ์ ศรีพัฒนาวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการการจัดงานฯ ร่วมแถลง

นายสมบูรณ์ ศรีพัฒนาวัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในฐานะประธานคณะกรรมอำนวยการ กล่าวว่า “การจัดงานเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นงานที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ เป็นผู้ริเริ่มและเสนอมายังจังหวัดลำปางเพื่อร่วมเป็นเจ้าภาพ การจัดงานได้จัดต่อเนื่องกันมาทุกปี จนในปี 2552 นี้  เป็นการจัดงานครั้งที่ 18 แล้ว ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติในสถาบันพระมหากษัตริย์ อีกทั้งเป็นนโยบายของกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาล ในการปลูกจิตสำนึก และเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนชาวไทยทุกคนเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพและจิตใจ”

นายพลฤทธิ์ เศรษฐกำเนิด  รองประธานฝ่ายการเงินและทะเบียน กล่าวว่า “ถ้วยรางวัลในปีนี้ทำจากเซรามิคเบญจรงค์ แทนถ้วยรางวัลที่เป็นพิวเตอร์ เพื่อเป็นการสนับสนุนอุตสาหกรรมในจังหวัดลำปาง ซึ่งถ้วยรางวัลทั้งหมดสั่งทำที่โรงงานเขลางค์เบญจรงค์ โดยมี 3 ขนาดด้วยกันคือ ขนาดใหญ่ สำหรับรางวัลที่ 1, ขนาดกลาง สำหรับรางวัลที่ 2 และขนาดเล็ก สำหรับรางวัลที่ 3-5 ส่วนเหรียญรางวัล ลักษณะเป็นเหรียญวงรีรูปหยดน้ำ สีบรอนซ์ทองแบบด้าน  ด้านหน้าของเหรียญเป็นรูปรถม้า และรูปโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ส่วนด้านหลังเหรียญเป็นรูปนักวิ่ง ชาย-หญิง”

นายปราโมทย์ พรรัตนพิทักษ์  ประธานฝ่ายบริการ กล่าวว่า “ด้านอาหารสำหรับนักกีฬาที่เดินทางเข้าพักในบริเวณสนามแข่งขันที่โรงเรียนแม่เมาะวิทยา ก่อนวันงานคือวันที่ 1 สิงหาคม 2552 นั้น ปีที่ผ่านมาอาหารเย็นสำหรับนักกีฬามีไม่เพียงพอ ดังนั้นปีนี้โรงเรียนแม่เมาะวิทยาจะเป็นผู้ดูแลให้ โดยเน้นเรื่องของคุณภาพ ความสะอาด และราคา  รวมทั้งเพิ่มเวลาขายในเวลากลางคืนให้มากขึ้น และจะทำแผนผังร้านอาหารที่อยู่บริเวณรอบที่พัก และพื้นที่ใกล้เคียงติดไว้ในห้องพักนักกีฬาทุกห้อง เพื่อความสะดวกต่อการใช้บริการ”

นายมนัส เปียวนิช  รองประธานฝ่ายประสานงานและเลขานุการ กล่าวว่า “ในปีนี้มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือ เพิ่มเงินรางวัล สำหรับผู้ชนะเลิศประเภททั่วไป (OVER ALL) ชาย-หญิง เพิ่มรางวัลเงินสดจาก 8,000 บาท เป็น 10,000 บาท  และเพิ่มกลุ่มอายุฮาล์ฟมาราธอนหญิง ซึ่งเป็นข้อเสนอจากนักวิ่งให้พิจารณาการแบ่งรุ่นอายุประเภทฮาล์ฟหญิง จากเดิมแบ่งช่วงอายุรุ่นละ 10 ปี  แต่ตามหลักมาตรฐานสากลจะต้องแบ่งช่วงอายุ รุ่นละ 5 ปี  ดังนั้นจากการเพิ่มช่วงอายุใหม่ทำให้ปีนี้ เพิ่มกลุ่มอายุฮาล์ฟมาราธอนหญิงจาก 4 กลุ่มอายุ เป็น 8 กลุ่ม

สำหรับงานเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียติฯ  ในครั้งที่ 18  ได้รับความอนุเคราะห์นักแสดงจากอดีต สส. นายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร  สนับสนุนในการนำ เชอร์รี่ เข็มอัปสร สิริสุขะ ซึ่งผลงานเรื่องล่าสุดทางช่อง 3  เรื่อง แม่ค้าขนมหวาน มาร่วมงานโดยในวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2552 เวลา 17.15 น. จะไปออกรายการวิทยุที่สถานีวิทยุ อสมท.ลำปาง FM 99 MHz   และ เวลา 18.10 น. ที่สถานีวิทยุเพื่อความมั่นคง FM. 95.5 MHz  ซึ่งในวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2552  จะมาให้ความสนุกสนานและมาเพิ่มสีสันให้กับงาน และร่วมทำกิจกรรมบนเวทีกับผู้ชมด้วย ซึ่งในวันนั้นก็คงจะสร้างความสนุกสนานให้กับผู้ร่วมงาน

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์หน่วยงานสารสนเทศ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ (สท-ฟม.) โทร.
ผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้า 2 (ชฟฟ2.)

800 หมู่ 6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
http://maemoh.egat.com
comment : Suinthorn.D@egat.co.th