ISO 14001 | มอก. 18001 | ISO 9002 
  » โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
หน้าแรก
วิทยาเขต กฟผ-แม่เมาะ
ข่าวสารน่าสนใจ
ประวัติความเป็นมา
คณะผู้บริหาร
ข้อมูลด้านเทคนิค
research
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ประกาศขายพัสดุ
รายงานคุณภาพอากาศ
ข้อมูลด้านมลภาวะของ
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
ข้อมูลคุณภาพอากาศแบบ Online
ความรู้เกี่ยวกับโรงไฟฟ้า
นานาสาระ
ระบบมาตรฐานการจัดการ
ผังบริเวณโรงไฟฟ้า
การเดินทาง
ร้องเรียนร้องทุกข์

  » ประกาศขาย
  - ประกาศประกวดราคา เลขที่ หพด-ฟ. 011/57 มีความประสงค์จะขาย รถยนต์ ที่ใช้งานแล้ว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีประกาศประกวดราคาขาย (ตามรายละเอียดแนบท้าย)
  - 01/2555 รับสมัครผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประกวดราคา
เว็ปที่น่าสนใจ

เหมืองแม่เมาะ
อำเภอแม่เมาะ
จังหวัดลำปาง
นักเรียนช่างฝีมือทหาร เชื่อมั่นโรงไฟฟ้าแม่เมาะมีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี พร้อมจะนำข้อมูลที่ได้ไปเผยแพร่ต่อไป
คณะอาจารย์และนักเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย เชื่อมั่นโรงไฟฟ้าแม่เมาะมีระบบการควบคุมมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม ทั้งทางคุณภาพอากาศ เสียง น้ำ กลิ่น และแรงสั่นสะเทือนที่มีประสิทธิภาพ และพร้อมที่จะนำข้อมูลที่ได้ไปเผยแพร่ต่อไป

คณะอาจารย์และนักเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย เชื่อมั่นโรงไฟฟ้าแม่เมาะมีระบบการควบคุมมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม ทั้งทางคุณภาพอากาศ เสียง น้ำ กลิ่น และแรงสั่นสะเทือนที่มีประสิทธิภาพ  และพร้อมที่จะนำข้อมูลที่ได้ไปเผยแพร่ต่อไป

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2552    ห้องรักองค์การ  อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง  นาวาอากาศเอก เฉลิม  ทองบาง  หัวหน้าแผนกช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  กองการฝึกและศึกษา  โรงเรียนช่างฝีมือทหาร  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย  นำคณะอาจารย์ จำนวน 33 คน  และนักเรียนช่างฝีมือทหาร  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 312 คน  รวมทั้งหมด จำนวน 345 คน  เข้าศึกษาดูงานกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ  โดยมีนายอุทัย  พวงสายใจ วิศวกรระดับ 8 ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นผู้บรรยายสรุป

เรืออากาศโท สุรชาติ นรสิงห์  ครูวิชาช่าง แผนกช่างกลโลหะ กองการฝึกนักศึกษา โรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย กล่าวภายหลังจากฟังการบรรยายว่า “ในมุมมองส่วนตัวคิดว่าการผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานจากถ่านหิน สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่ว่ามีอะไรก็พยายามใช้อย่างนั้น เพราะถ่านหินเป็นทรัพยากรที่มีภายในประเทศทำให้มีต้นทุนต่ำ ควรนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  แต่ต้องควบคุมผลกระทบอย่างเข้มงวด  เหมือนที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้ทำอยู่  และการมาศึกษาดูงานในครั้งนี้จะช่วยให้นักเรียนช่างฝีมือทหารชั้นปีที่ 3 ที่กำลังจะจบการศึกษา  มีความรู้พื้นฐานเรื่องกระบวนการผลิตไฟฟ้า และการควบคุมผลกระทบ  ซึ่งสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้เป็นวิจารณญาณในการรับข่าวสารจากสื่อ  และสามารถนำข้อมูลที่ถูกต้องไปเผยแพร่ต่อไปได้” 

นายณัฐวุฒิ กิจจา  นักเรียนช่างฝีมือทหาร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3  กล่าวภายหลังจากฟังการบรรยายว่า  “บ้านเกิดอยู่ที่จังหวัดพะเยา ในอดีตได้รับทราบข่าวเรื่องผลกระทบของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์มาโดยตลอด  ซึ่งจะได้รับข่าวสารผ่านทางสื่อ แต่การมาศึกษาดูงานด้วยตนเองก็ทำให้รู้ว่าโรงไฟฟ้าแม่เมาะมีเครื่องกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และมีมาตรการควบคุมมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อมทั้งทางคุณภาพอากาศ เสียง น้ำ กลิ่น และแรงสั่นสะเทือน ทำให้มั่นใจในคุณภาพเรื่องความปลอดภัยมากขึ้น นอกจากนั้นยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ให้กับคนในชุมชนที่ยังคลางแคลงใจเรื่องปัญหามลภาวะทางอากาศได้”

นายกฤดานุภาพ ญารักษ์  นักเรียนช่างฝีมือทหาร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3  กล่าวภายหลังจากฟังการบรรยายว่า  “การศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้นกว่าเดิม  และข้อมูลหลายๆ อย่างที่วิทยากรบรรยายก็ทำให้เห็นประโยชน์ของโรงไฟฟ้าถ่านหินมากขึ้น เพราะถ่านหินเป็นทรัพยากรที่มีภายในประเทศ ไม่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ต้นทุนการผลิตจึงมีราคาต่ำ และมีความคุ้มค่าในการนำมาผลิตไฟฟ้า  ส่วนปัญหาเรื่องผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตไฟฟ้า  ก็เห็นว่าโรงไฟฟ้าแม่เมาะมีการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ  แต่ยังมีอีกหลายคนที่ฝังใจกับข้อเสียของโรงไฟฟ้าแบบใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง  จึงอยากจะนำข้อมูลที่ได้รับไปเผยแพร่ต่อไป ”

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์หน่วยงานสารสนเทศ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ (สท-ฟม.) โทร.
ผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้า 2 (ชฟฟ2.)

800 หมู่ 6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
http://maemoh.egat.com
comment : Suinthorn.D@egat.co.th