» โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้รับรางวัล การบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC) ประจำปี 2558 ได้สำเร็จต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2
  » ข้อกำหนดการเข้าเยี่ยมชมงาน กฟผ.แม่เมาะ
การจัดทำเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ มีรายละเอียดดังนี้
  1. เรียน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2
  2. ชื่อหน่วยงาน หรือชื่อสถาบันการศึกษา / สาขาวิชา
  3. กำหนดวัน เวลา (เช่น เวลา 09.00-12.00 น.,13.00-16.00 น.) และจำนวนคนขอเยี่ยมชมงานฯ
  4. วัตถุประสงค์ที่ขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  5. ลักษณะงานที่สนใจเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  6. ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร/E-mail ของผู้ประสานงาน
 การส่งเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ   

  1. ส่งทาง E-mail
  2. ส่งทางโทรสาร (Fax.)0 5425 2731
  3. ส่งทางไปรษณีย์ ที่อยู่ 800 หมู่ที่6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
 สอบถามและประสานงานรายละเอียดล่วงหน้าก่อนได้ที่ 

แผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
โทร. 0 5425 3862, 0 5425 2738
โทรสาร(Fax.) 0 5425 2731
E-Mail :
อ่านข่าว ::      หน้าต่อไป...
  
แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  ผู้บริหาร กฟผ.แม่เมาะ สานสัมพันธ์ ผู้นำชุมชน ต.บ้านดง

        การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ นำโดยนายบรรพต ธีระวาส ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ นายธานี วงศ์พลกานันท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ-สื่อสารองค์การและชุมชนสัมพันธ์ พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน  ลงพื้นที่พบปะผู้นำชุมชน ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เพื่อสานสัมพันธ์  รับฟังและพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของ กฟผ.แม่เมาะ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกในชุมชนร่วมกัน โดยมีนายศุกร์ ไทยธนสุกานต์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ต.บ้านดง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2559 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  รายการบางอ้อ ยกกองถ่ายบุกแหล่งท่องเที่ยวแม่เมาะ

        รายการบางอ้อ นำโดย นายณัฏฐพงษ์ ชาติพงศ์ หรือ ฟรอยด์ พิธีกรภาคสนาม ยกกองถ่ายมาบันทึกเทปรายการบางอ้อ ซึ่งเป็นรายการสารคดีแนวใหม่ที่สอดแทรกความบันเทิง ออกอากาศทางโมเดิร์นไนน์ทีวี บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) เพื่อชวนผู้ชมมาท่องเที่ยวจุดไฮไลท์สำคัญของ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง อาทิ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ 84 พรรษา (ทุ่งบัวตอง) กฟผ.แม่เมาะ  พิชิตยอดภูเขาไฟจำป่าแดด ชมการแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่นดั้งเดิมจากกลุ่มผู้สูงอายุ บ้านเมาะหลวง และช่วยประชาสัมพันธ์กลุ่มอาชีพใน ต.แม่เมาะ เมื่อวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2559

        สามารถติดตามชมรายการบางอ้อได้ทุกวันอาทิตย์ เวลา 13.00 น. ทางโมเดิร์นไนน์ทีวี โดยตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน เป็นต้นไป จะมีเนื้อหารายการเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของ กฟผ. และชุมชนโดยรอบทั่วประเทศ

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  เตาผลิตไอน้ำสำหรับตู้อบเพาะเชื้อเห็ด จากนวัตกรรมโรงงาน สู่การต่อยอดธุรกิจชุมชนแม่เมาะ

        กฟผ.แม่เมาะ เป็นหน่วยงานที่เต็มไปด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญหลากหลายสาขา จึงไม่แปลกใจเลยว่าหากชุมชนที่อยู่โดยรอบต้องการความช่วยเหลือด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ย่อมนึกถึงคน กฟผ.แม่เมาะ

       “เตาผลิตไอน้ำสำหรับตู้อบเพาะเชื้อเห็ด” สิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากการประยุกต์ของเดิมที่ปิดจุดบกพร่อง  เพิ่มประสิทธิภาพของตัวเครื่องให้สูงขึ้น สามารถลดต้นทุนการผลิตและลดระยะเวลาในการทำงาน ที่มาของสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ เกิดจากศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านใหม่นาแขม ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง แจ้งมายังโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เพื่อขอสนับสนุนเตาผลิตไอน้ำสำหรับตู้อบเพาะเชื้อเห็ดเครื่องใหม่แทนของเดิมที่ชำรุดเพราะใช้มานาน

 

         ร.ต.จักรพงษ์ ไล้เลิศ ร.น. หัวหน้าแผนกโรงงานเครื่องกล กองบำรุงรักษากลางโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เล่าให้ฟังว่าสิ่งที่ชุมชนต้องการเป็นสิ่งที่ตรงกับลักษณะงานของแผนกฯ ผู้ปฏิบัติงานจึงได้ช่วยกันสร้าง “เตาผลิตไอน้ำสำหรับตู้อบเพาะเชื้อเห็ด” ขึ้นมาใหม่ โดยดัดแปลงเครื่องเดิมของชุมชนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ข้อดีคือใช้ฟืนน้อยลง เพิ่มค่าความร้อนมากขึ้น ชุมชนสามารถลดต้นทุนด้านเชื้อเพลิง นอกจากนั้นยังได้ทำเครื่องอัดแท่งเพาะเชื้อเห็ดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพอีกด้วย ผู้ปฏิบัติงานในแผนกภูมิใจที่ความรู้และประสบการณ์จากการทำงานที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ก่อให้เกิดประโยชน์และต่อยอดให้ชุมชนเกิดความยั่งยืนด้านอาชีพได้

          สำหรับศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านใหม่นาแขม ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสาน การเพาะเห็ดจากขี้เลื่อยไม้เฟอร์นิเจอร์เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีรายได้ ปัจจุบันศูนย์เรียนรู้แห่งนี้มี โรงเรือนเพาะเห็ดลม และ เห็ดนางฟ้า 5 โรงเรือน

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  กฟผ.สร้างความเชื่อมั่นคุณภาพเถ้าลอยในอุตสาหกรรมคอนกรีต

       กฟผ.จัดประชุมวิชาการ “2 DECADES OF COAL ASH APPLICATION : สองทศวรรษแห่งการประยุกต์ใช้เถ้าถ่านหิน” เผยแพร่ผลวิจัยการประยุกต์ใช้เถ้าถ่านหินในอุตสาหกรรมคอนกรีตและวัสดุก่อสร้าง พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นและเสนอแนะต่อการดำเนินธุรกิจวัตถุพลอยได้ในอนาคต มุ่งสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพเถ้าลอย สามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมคอนกรีตและวัสดุก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ

       เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 กฟผ. จัดประชุมวิชาการ “2 DECADES OF COAL ASH APPLICATION : สองทศวรรษแห่งการประยุกต์ใช้เถ้าถ่านหิน” เพื่อเผยแพร่ผลวิจัยการประยุกต์ใช้เถ้าถ่านหินในอุตสาหกรรมคอนกรีตและวัสดุก่อสร้าง พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นและเสนอแนะต่อการดำเนินธุรกิจวัตถุพลอยได้ในอนาคต โดยมีนายสุรชัย เจริญศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการธุรกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) เป็นประธานเปิดการประชุม ณ โรงแรมสวีสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ

         นายสุรชัย เจริญศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการธุรกิจ (ช.อกธ.) เปิดเผยว่า เถ้าลอยเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินลิกไนต์เป็นเชื้อเพลิง แต่เดิมเถ้าลอยที่เกิดขึ้นจะถูกนำไปฝังกลบเนื่องจากไม่ได้ใช้ประโยชน์ และต่อมา กฟผ.เล็งเห็นว่าการฝังกลบเถ้าลอยเหล่านี้ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น จึงได้ดำเนินโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับเถ้าลอย ซึ่งงานวิจัยที่ผ่านมาพิสูจน์ได้ว่าเถ้าลอยสามารถนำไปใช้ทดแทนการใช้ปูนซีเมนต์บางส่วนในการผลิตคอนกรีต โดยทำให้คุณสมบัติต่างๆ ของคอนกรีตดีขึ้น ลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมคอนกรีตและวัสดุก่อสร้าง นอกจากนี้ ยังช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และลดการใช้หินปูนธรรมชาติจากกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ผงลงได้

           สำหรับงานวิจัยเหล่านี้นอกจากช่วยให้คุณภาพของคอนกรีตดีขึ้นแล้ว ยังช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตให้กับอุตสาหกรรมคอนกรีตและวัสดุก่อสร้างอีกด้วย โดย กฟผ. ได้นำเถ้าลอยไปทดลองใช้ในโครงการก่อสร้างต่างๆ ของ กฟผ.รวมถึงโครงการก่อสร้างของภาครัฐและเอกชนอย่างมากมาย อาทิ โครงการก่อสร้างสะพานพระราม 8 สนามบินสุวรรณภูมิ เขื่อนขุนด่านปราการชล ทางด่วน โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า MRT และ โรงไฟฟ้าพลังน้ำ  เขื่อนไซยะบุรี สปป.ลาว สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง จากทั้งภาครัฐและเอกชนมาอย่างต่อเนื่อง

        สำหรับการประชุมวิชาการครั้งนี้ มีการนำเสนอผลวิจัยและผลการดำเนินงาน จำนวน 7 หัวข้อ เช่น การนำเสนอเรื่อง “สองทศวรรษแห่งการประยุกต์ใช้เถ้าถ่านหินในงานคอนกรีตในประเทศไทย” โดย ศ.ดร. สมนึก ตั้งเติมศิริกุล ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) และ หัวข้อเรื่อง "Success Story : การใช้เถ้าลอยในงานก่อสร้างเขื่อนไซยะบุรี” โดย นายอภิรักษ์ สุรภักดี และ น.ส.สุภาพร คล้ายทอง จากบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างที่นำเถ้าลอยจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 8 – 13 ไปผสมคอนกรีต เพื่อใช้สำหรับก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนไซยะบุรี สปป.ลาว ทำให้เห็นถึงคุณภาพของเถ้าลอยที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
อ่านข่าว ::      หน้าต่อไป...