» โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้รับรางวัล การบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC)
  » ข้อกำหนดการเข้าเยี่ยมชมงาน กฟผ.แม่เมาะ
การจัดทำเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ มีรายละเอียดดังนี้
  1. เรียน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2
  2. ชื่อหน่วยงาน หรือชื่อสถาบันการศึกษา / สาขาวิชา
  3. กำหนดวัน เวลา (เช่น เวลา 09.00-12.00 น.,13.00-16.00 น.) และจำนวนคนขอเยี่ยมชมงานฯ
  4. วัตถุประสงค์ที่ขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  5. ลักษณะงานที่สนใจเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  6. ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร/E-mail ของผู้ประสานงาน
 การส่งเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ   

  1. ส่งทาง E-mail
  2. ส่งทางโทรสาร (Fax.)0 5425 2731
  3. ส่งทางไปรษณีย์ ที่อยู่ 800 หมู่ที่6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
 สอบถามและประสานงานรายละเอียดล่วงหน้าก่อนได้ที่ 

แผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
โทร. 0 5425 2738, 0 5425 3862
โทรสาร(Fax.) 0 5425 2731
E-Mail :
อ่านข่าว ::      หน้าต่อไป...
  กฟผ.แม่เมาะ รดน้ำดำหัวพ่อเมืองลำปาง

          เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2557 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายจักรพงศ์ อุทธาสิน ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ นายพลฤทธิ์ เศรษฐกำเนิด ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กฟผ.แม่เมาะ เข้ารดน้ำขอพร นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และนางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง เนื่องในเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่เมืองตามประเพณีแบบล้านนา

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  กฟผ.แม่เมาะ รดน้ำดำหัวผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32

            เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557 ณ สโมสรค่ายสุรศักดิ์มนตรี มณฑลทหารบกที่ 32 จ.ลำปาง นายจักรพงศ์  อุทธาสิน ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ นายพลฤทธิ์ เศรษฐกำเนิด ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กฟผ.แม่เมาะ เข้ารดน้ำดำหัวและขอพร พล.ต.อุกฤษณ์ อากาศวิภาต ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32  เนื่องในเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่เมืองตามประเพณีแบบล้านนา

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  กฟผ.แม่เมาะ รดน้ำดำหัวผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง

         เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557 ณ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง นายจักรพงศ์ อุทธาสิน ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมือง      แม่เมาะ นายพลฤทธิ์ เศรษฐกำเนิด ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กฟผ.แม่เมาะ เข้ารดน้ำดำหัวและขอพร พล.ต.ต.พรชัย พักตร์ผ่องศรี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง เนื่องในเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่เมืองตามประเพณีแบบล้านนา

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  จุ้มน้ำ เย็นใจ๋ กฟผ.แม่เมาะ ร่วมป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง ต.จางเหนือ

      เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ศักดิ์ คุณูปถัมภ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ-บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานจิตอาสาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ เข้าร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ต.จางเหนือ  “จุ้มน้ำ เย็นใจ๋  ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง” ประจำปี 2557 ภายในงาน มีพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เพื่อแสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่หรือผู้ที่เคารพนับถือพร้อมกับการขอขมาและขอรับพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง นอกจากนี้ยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านจากผู้สูงอายุทั้ง 7 หมู่บ้านใน ต.จางเหนือ เช่น ตีก๋องปู่จา ฟ้อนรำพื้นบ้าน การเล่าประวัติของประเพณีปี๋ใหม่เมือง เป็นต้น โดย  กฟผ.แม่เมาะร่วมอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่คู่ท้องถิ่น สนับสนุนประมาณในการจัดงานจำนวน 105,000 บาท แก่นายสว่าง จาคำมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ ในฐานะประธานจัดงาน โดยมีผู้นำชุมชน ผู้อาวุโสและสมาชิกชุมชนจำนวนมากเข้าร่วมงาน

 

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  กฟผ.แม่เมาะ ถวายความรู้ให้กับสามเณร-แม่ชี จากสำนักปฏิบัติธรรม “ธรรมศิลป์” จังหวัดเชียงใหม่

           การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) แม่เมาะ บรรยายถวายความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม  และการพัฒนาชุมชนรอบพื้นที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ  ให้กับสามเณร-แม่ชี จำนวน 80 รูป ในโครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน จากสำนักปฏิบัติธรรม “ธรรมศิลป์” จังหวัดเชียงใหม่ โดยพาเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตในสถานที่จริง

          เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องรักองค์การ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายพลฤทธิ์ เศรษฐกำเนิด ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า2 นางสายลดา  สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ร่วมต้อนรับแม่ชีดวงมณี (ธมฺมสิวดี) เจ้าสำนักปฏิบัติธรรม “ธรรมศิลป์” จังหวัดเชียงใหม่  ในโอกาสนำคณะสามเณร-แม่ชี ที่เข้าร่วมโครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน จำนวน 80 รูป เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม  และการพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะและเหมืองแม่เมาะ โดยมี ดร.พิพัฒน์ จวงจันดี วิศวกรระดับ 10 ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นผู้บรรยายถวายความรู้ จากนั้นคณะฯ ได้เข้าเยี่ยมชมบริเวณศูนย์อำนวยการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4-7 และบริเวณสวนพฤกษชาติเหมืองแม่เมาะ

สามเณรเอกชัย  สว่างพันธ์ กล่าวว่า “ตนเป็นคนกรุงเทพฯ พอจะรู้จัก กฟผ. มาพอสมควร ตอนแรกเห็นบรรยากาศรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ รู้สึกดีมากๆ เพราะที่นี่ดูไม่เหมือนโรงงานอุตสาหกรรมในการผลิตไฟฟ้า คือมีบรรยากาศที่ดี มีความเป็นธรรมชาติเยอะมาก มีการตกแต่งสถานที่ได้สวยงาม รู้สึกดีใจที่ได้มาเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าแม่เมาะในครั้งนี้ ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในการมาศึกษาระบบการทำงานการผลิต และการวางแผนของโรงไฟฟ้า ซึ่งถ้ามีโอกาสในครั้งหน้าอยากจะกลับมาใหม่”

แม่ชีอารีญา  โปธิมูล กล่าวว่า “มาที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะเป็นครั้งแรก ตนเองได้รู้จักโรงไฟฟ้าแม่เมาะจากทางโฆษณาในโทรทัศน์ และอยากมาเห็นสถานที่จริง การมาศึกษาเยี่ยมชมครั้งนี้นอกจากจะได้รับความรู้แล้วยังรู้สึกสนุกและดีใจมากที่ได้มาเรียนรู้ถึง กระบวนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ  หากมีโอกาศอยากกลับมาเยี่ยมชมอีก”

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
อ่านข่าว ::      หน้าต่อไป...