» โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้รับรางวัล การบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC)
  » ข้อกำหนดการเข้าเยี่ยมชมงาน กฟผ.แม่เมาะ
การจัดทำเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ มีรายละเอียดดังนี้
  1. เรียน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2
  2. ชื่อหน่วยงาน หรือชื่อสถาบันการศึกษา / สาขาวิชา
  3. กำหนดวัน เวลา (เช่น เวลา 09.00-12.00 น.,13.00-16.00 น.) และจำนวนคนขอเยี่ยมชมงานฯ
  4. วัตถุประสงค์ที่ขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  5. ลักษณะงานที่สนใจเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  6. ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร/E-mail ของผู้ประสานงาน
 การส่งเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ   

  1. ส่งทาง E-mail
  2. ส่งทางโทรสาร (Fax.)0 5425 2731
  3. ส่งทางไปรษณีย์ ที่อยู่ 800 หมู่ที่6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
 สอบถามและประสานงานรายละเอียดล่วงหน้าก่อนได้ที่ 

แผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
โทร. 0 5425 3862, 0 5425 2738
โทรสาร(Fax.) 0 5425 2731
E-Mail :
อ่านข่าว ::      หน้าต่อไป...
  กฟผ.แม่เมาะ บันทึกเทปถวายพระพร 5 ธันวาคม 2558
       เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558  นายนิกูล ศิลาสุวรรณ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า2 นำคณะผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) แม่เมาะ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา ณ สถานีโทรทัศน์  NBT จ.เชียงใหม่  ซึ่งจะออกอากาศในอาทิตย์แรกของเดือนธันวาคม 2558
แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  รณรงค์ปล่อยโคมมาตรฐาน ช่วงเทศกาลลอยกระทง “ไม่ปล่อยโคมลอย ใกล้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง – สถานีไฟฟ้าแรงสูง”

       ช่วงเทศกาลลอยกระทงของทุกปี วันเพ็ญ เดือน 12 หรือวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 วันที่พระจันทร์เต็มดวง ประชาชนมักนิยมลอยกระทงตามความเชื่อเพื่อเป็นการเคารพบูชา พระแม่คงคา มีการนำดอกไม้ ธูป เทียนใส่ลงในสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ เช่น กระทง เรือ แพ ดอกบัว ฯลฯ แล้วนำไปลอยตามน้ำ โดยมีวัตถุประสงค์และความเชื่อต่างๆ กัน ซึ่งนอกจากการลอยกระทงแบบทั่วไปที่นิยมกันในทุกภาคของประเทศไทยแล้ว การปล่อยโคมลอยหรือโคมยี่เป็ง ก็เป็นประเพณีที่นิยมเป็นอย่างมากในภาคเหนือ และเริ่มเป็นประเพณีที่นิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน

        แต่การปล่อยโคมลอยขึ้นสู่อากาศก็มีผลกระทบที่ตามมา เมื่อโคมลอยที่ปล่อยสู่อากาศไฟดับลง โคมตกสู่พื้นดิน และมีโคมจำนวนหนึ่งที่ตกลงภายในสถานีไฟฟ้าแรงสูง บนอุปกรณ์สถานีไฟฟ้า บ้างตกลงสู่เสาไฟฟ้าแรงสูง ทำให้เกิดความเสียหาย อุปกรณ์ไฟฟ้าลัดวงจร เกิดไฟตกไฟดับเป็นบริเวณกว้าง อาจทำให้เกิดอัคคีภัยสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน หากลอยเข้าในเขตอากาศยานหรือเส้นทางการบิน อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้

       กฟผ. จึงขอความร่วมมือประชาชน ไม่ปล่อยโคมลอยใกล้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง – สถานีไฟฟ้าแรงสูงเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งนี้รณรงค์ให้ประชาชนและผู้ผลิตโคมลอยใช้โคมที่ได้มาตรฐาน มผช. 808/2552 (มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน) ในช่วงเทศกาลลอยกระทง เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปล่อยโคมลอย ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟและความมั่นคงของระบบส่งไฟฟ้า

       ข้อดีของการใช้โคมลอยที่ได้มาตรฐาน คือลวดยึดไส้โคมลอยทุกขนาดยาวไม่เกิน 30 เซนติเมตร โอกาสเกิดไฟดับน้อย, ไส้โคมไม่หยดและเผาไหม้หมดก่อนตกไม่เกิดปัญหาอัคคีภัย, ขนาด น้ำหนัก เวลาลอยอยู่ในอากาศ ไม่เกินข้อกำหนดตามประกาศของกรมขนส่งทางอากาศ และจำหน่ายราคาเดียวกับโคมลอยแบบเดิม

       จุดที่มีการปล่อยโคมลอยมากที่สุด คือ ธุดงคสถานล้านนา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ งานบุญทอดกฐินล้านนาสามัคคีและพิธีจุดประทีปลอยโคมถวายพุทธบูชาประจำปี ซึ่งตั้งแต่ พ.ศ.2552 จนถึงปัจจุบันใช้โคมลอยที่ได้มาตรฐาน มผช. และจากการติดตามไม่พบเหตุการณ์ไฟฟ้าดับ หรือเกิดอัคคีภัย กฟผ. จึงใคร่ขอความร่วมมือจากประชาชน และผู้ผลิต จำหน่ายโคมลอยให้ใช้โคมลอยที่ได้มาตรฐาน มผช. 808/2552 เท่านั้น เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบตามมา

      มาร่วมกันปล่อยโคมมาตรฐาน เพื่อความปลอดภัย ได้บุญอิ่มใจ ระบบไฟฟ้าไทยมั่นคง และหากพบเหตุขัดข้อง โปรดแจ้ง กฟผ. Call Center 1416

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  ประมงแม่เมาะ จัดประชุมร่วม กำหนดเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำในอ่างเก็บน้ำแม่จาง หลังพบประมงต่างถิ่นมาจับปลาในพื้นที่จำนวนมาก

       เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ณ บริเวณสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำแม่จาง ต.นาสัก อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายพนมพร ตุ้ยกาศ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง อ.แม่เมาะ เป็นประธานที่ประชุมการทำการประมงในอ่างเก็บน้ำแม่จางและการกันเขตห้ามทำการประมง ครั้งที่ 2/2558 ที่สำนักงานประมงอำเภอแม่เมาะจัดขึ้น  โดยมี นายสมรรถชัย ทองคำชุม นักวิชาการประมงชำนาญการ รักษาการประมงจังหวัดลำปาง นายชนนวัฒน์  อุตสาสาร หัวหน้าศูนย์บริหารจัดการด้านการประมงน้ำจืดภาคเหนือฯ นายอนุสรณ์ ทองงาม นักบัญชีระดับ 9  กองชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ และผู้ทำการประมงน้ำจืดในพื้นที่ ต.นาสัก ต.จางเหนือ และพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมประชุม

          โดยที่ประชุมได้แจ้ง พรบ.การประมง 2558 และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 24/2558  เรื่องการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ให้แก่ผู้ทำการประมงทราบ โดยเฉพาะเรื่องโทษจากการหาปลาด้วยวิธีผิดกฎหมาย เช่น  การใช้ลอบพับจับปลา พร้อมกันนี้ได้ร่วมกันกำหนดเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำในอ่างเก็บน้ำแม่จางขึ้น เพื่อป้องกันการเข้ามาทำประมงต่างถิ่นโดยผิดกฎหมายและรักษาพันธุ์ปลาในพื้นที่ไม่ให้หมดไปจากอ่าง โดยได้กำหนดมาตรการตรวจตราที่เข้มข้นขึ้น  พร้อมขอความร่วมมือผู้ทำการประมงท้องถิ่นให้ช่วยกันสอดส่องการทำประมงที่ผิดกฎหมายในพื้นที่อ่างเก็บน้ำแม่จางอีกด้วย

ทั้งนี้เมื่อเดือนสิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา กฟผ.แม่เมาะ ได้ปล่อยพันธุ์ปลาบึก ปลานวลจันทร์เทศ ปลากาดำ และปลายี่สกเทศ รวม 771,200 ตัว ลงสู่อ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่จาง เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เพื่อเป็นการฟื้นฟูและรักษาสภาพแวดล้อมด้านนิเวศวิทยาในพื้นที่ อ.แม่เมาะ และพื้นที่อำเภอใกล้เคียง อีกทั้งยังเป็นแหล่งประมงน้ำจืดสำหรับให้ราษฎรในพื้นที่ได้ใช้สำหรับประกอบอาชีพอีกด้วย

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  
แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  โรงไฟฟ้าแม่เมาะร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ซ้อมแผนฉุกเฉินดับเพลิง ความรุนแรงระดับ 3 จำลองเหตุเพลิงไหม้อาคารโรงโม่ถ่านหินลิกไนต์

       โรงไฟฟ้าแม่เมาะร่วมกับหน่วยงานภายนอก จัดซ้อมแผนฉุกเฉินการดับเพลิงและอพยพหนีไฟความรุนแรงระดับ 3 ประจำปี 2558 โดยจำลองสถานการณ์ไฟไหม้อาคารโรงโม่ถ่านหินลิกไนต์ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายภาวะวิกฤตโรงไฟฟ้า และกฎหมายว่าด้วยแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ ทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรและอุปกรณ์ให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพหากเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริง

      เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โรงไฟฟ้าแม่เมาะจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2558 ความรุนแรงระดับ 3 ซึ่งเป็นความรุนแรงระดับสูงสุด ต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก โดยสมมุติสถานการณ์เพลิงไหม้ในอาคารโรงโม่ถ่านหินลิกไนต์ (Crusher House) ZS-3 ชั้นที่ 1 กองเชื้อเพลิงถ่านและน้ำ ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เมื่อเวลาประมาณ 10.09 น. สถานการณ์เริ่มจากมีกลุ่มควันหนาแน่นและเกิดเพลิงไหม้ภายในอาคารโรงโม่ถ่านหินลิกไนต์ โดยมีผู้ปฏิบัติงานแผนกเดินอุปกรณ์สายพานและจัดหาน้ำ1 กองเชื้อเพลิงถ่านและน้ำ เข้าดับเพลิงในเบื้องต้น  แต่ไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินจึงแจ้งไปยังหน่วยดับเพลิงโรงไฟฟ้าแม่เมาะให้นำรถดับเพลิงเข้าระงับเหตุ แต่เพลิงยังคงลุกลามและยกระดับสู่ความรุนแรงระดับ 3 จึงขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานในเขตอำเภอแม่เมาะ ได้แก่ อำเภอแม่เมาะ, สถานีตำรวจภูธรแม่เมาะ, โรงพยาบาลแม่เมาะ, เทศบาลตำบลแม่เมาะ และกู้ภัยอำเภอแม่เมาะเข้าช่วยระงับเหตุเพลิงไหม้ พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์อำนวยการเหตุฉุกเฉินโรงไฟฟ้าแม่เมาะ  และศูนย์สื่อสารภาวะวิกฤติโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ณ ห้องประชุม 137 อาคารบริหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะ โดยมีนายชัยพร ไพฑูรย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ-1 เป็นผู้อำนวยการภาวะฉุกเฉิน ซึ่งทุกฝ่ายได้ช่วยกันระงับเหตุและสามารถควบคุมสถานการณ์ได้จนเพลิงสงบลงในเวลา 10.56 น. ภายหลังจากซ้อมแผนฉุกเฉินฯ คณะทำงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ปี 2558 และหน่วยงานที่ร่วมซ้อมแผนฉุกเฉินได้สรุปผลการดำเนินงาน โดยรวมมีความราบรื่นและเป็นไปตามแผน

        การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินฯ ในครั้งนี้ เป็นการซักซ้อมบุคลากรและทีมฉุกเฉินของหน่วยงานภายในโรงไฟฟ้าแม่เมาะและหน่วยงานในพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ เช่น อุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์การสื่อสาร และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความพร้อมและสามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำข้อดีข้อเสียไปปรับปรุงเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพสูงสุด

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
อ่านข่าว ::      หน้าต่อไป...