» โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้รับรางวัล การบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC) ประจำปี 2558 ได้สำเร็จต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2
  » ข้อกำหนดการเข้าเยี่ยมชมงาน กฟผ.แม่เมาะ
การจัดทำเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ มีรายละเอียดดังนี้
  1. เรียน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2
  2. ชื่อหน่วยงาน หรือชื่อสถาบันการศึกษา / สาขาวิชา
  3. กำหนดวัน เวลา (เช่น เวลา 09.00-12.00 น.,13.00-16.00 น.) และจำนวนคนขอเยี่ยมชมงานฯ
  4. วัตถุประสงค์ที่ขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  5. ลักษณะงานที่สนใจเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  6. ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร/E-mail ของผู้ประสานงาน
 การส่งเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ   

  1. ส่งทาง E-mail
  2. ส่งทางโทรสาร (Fax.)0 5425 2731
  3. ส่งทางไปรษณีย์ ที่อยู่ 800 หมู่ที่6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
 สอบถามและประสานงานรายละเอียดล่วงหน้าก่อนได้ที่ 

แผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
โทร. 0 5425 3862, 0 5425 2738
โทรสาร(Fax.) 0 5425 2731
E-Mail :
อ่านข่าว ::      หน้าต่อไป...
  อากาศร้อนจัด การใช้ไฟฟ้าสูงสุดที่ 28,475.30 เมกะวัตต์ ทำลายตัวเลขพีคเป็นครั้งที่ 3 ของปี 2559

         นายสุธน บุญประสงค์ รองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า วันที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 14.53 น. ปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสุด หรือ พีค (Peak) อยู่ที่ 28,475.30 เมกะวัตต์ ทำลายตัวเลขการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในปีนี้เป็นครั้งที่ 3 เมื่อเทียบกับปี 2558 ที่อุณหภูมิ 36.6 องศาเซลเซียส โดยสูงขึ้นจากพีคครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 ที่ 28,351.70 เมกะวัตต์ สาเหตุสำคัญมาจากสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าว และเป็นช่วงวันทำงานปกติจึงมีการใช้ไฟฟ้าทั้งภาคอุตสาหกรรม บริการ และบ้านอยู่อาศัยเพิ่มขึ้น

        อย่างไรก็ตาม กฟผ. ได้เตรียมกำลังผลิตไฟฟ้าและเชื้อเพลิงเพียงพอกับความต้องการใช้ไฟฟ้า และขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันประหยัดไฟฟ้าตามมาตรการ “ปิด - ปรับ - ปลด - เปลี่ยน” วันละ 1 ชั่วโมง ในช่วงเวลา 14.00 – 15.00 น. เป็นเวลา 2 เดือน ตั้งแต่ 20 มีนาคม - 20 พฤษภาคม 2559 โดยปิดไฟดวงที่ไม่ใช้ ปรับลดอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศมาอยู่ที่ระดับ 26 องศาเซลเซียส ปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งาน และเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ที่ประหยัดไฟฟ้า ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของประเทศได้เป็นอย่างดี
แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  กฟผ.แม่เมาะ จัดประชุมพบผู้ประกอบการ ประจำปี 2559

         เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ณ ห้องรักองค์การ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายชวลิต ตั้งตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นประธานเปิดการประชุม กฟผ.แม่เมาะ พบผู้ประกอบการ ประจำปี 2559 จัดโดยกองพัสดุและจัดหา และกองบัญชีและการเงิน กฟผ.แม่เมาะ เพื่อถ่ายทอดทิศทางการดำเนินงาน กฟผ.แม่เมาะ และสร้างความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนตอบข้อซักถามในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแก่ผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจร่วมกับ กฟผ.แม่เมาะ

 

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  กฟผ.แม่เมาะ ร่วมกับมูลนิธิแสง-ไซ้กี ออกตรวจรักษาโรคฟรี แก่สมาชิกชุมชน อ.แม่เมาะ

         เมื่อวันที่  22 เมษายน 2559 ณ โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง  นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ซึ่งมูลนิธิแสง-ไซ้กี เหตระกูล หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ คณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่ 27 (วปอ.27)ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.), การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.), กรมการแพทย์ และโรงพยาบาลแม่เมาะจัดขึ้น โดยมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญออกตรวจรักษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมีบริการตรวจรักษาโรคต่างๆ เช่น โรคอายุรกรรม (โรคทั่วไป), โรคหู คอ จมูก, โรคทันตกรรม และการนวดตอกเส้นของจิตอาสา กฟผ.แม่เมาะ โดยมีประชาชนในพื้นที่ ต.จางเหนือ และ อ.แม่เมาะ เข้ารับการบริการกว่า 200 คน

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  จิตอาสา กฟผ.แม่เมาะ สร้างฝายรักษาพื้นที่ชุ่มน้ำบ้านสวนป่าแม่เมาะ ต.บ้านดง

        นายณรงค์ฤทธ์ โทธรัตน์ วิศวกรระดับ 10 กองวางแผนบำรุงรักษา เหมืองแม่เมาะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงาน จิตอาสาฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ร่วมกับนายประจักษ์  ชาติสืบ ผู้ใหญ่บ้านสวนป่าแม่เมาะ และสมาชิกชุมชน สร้างฝายกึ่งถาวร จำนวน 2 ฝาย และฝายชะลอน้ำสำหรับดักตะกอน 4 ฝาย เพื่อรักษาพื้นที่ป่าชุ่มน้ำให้กับชุมชน เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นเขตปลูกพันธุ์ไม้เศรษฐกิจ อาทิ ต้นสัก ไม้พยูง และเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่านานาชนิด โดย กฟผ.แม่เมาะ ได้สนับสนุนหิน ปูนซีเมนต์ และอุปกรณ์ในการสร้างฝายกึ่งถาวรเพื่อให้ฝายมีความคงทน ณ ป่าชุมชนบริเวณสำนักสงฆ์ธุดงค์สถานถ้ำป่าสัก บ้านสวนป่าแม่เมาะ ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เมื่อต้นเดือนเมษายน 2559 ที่ผ่านมา

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  กฟผ.แม่เมาะ ปันน้ำใจช่วยภัยแล้งบ้านนาสัก

        นายนพสิทธิ์  ธีระดนัยพงศ์ ปลัดอำเภอ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง อ.แม่เมาะ ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ศักดิ์ คุณูปถัมภ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ – บริหาร พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ ร่วมกับทหารจากค่ายฝึกการรบพิเศษประตูผา และนายบุญเทียน กาคำ นายก อบต.นาสัก จัดโครงการปันน้ำใจสู้ภัยแล้ง ให้บริการแจกจ่ายน้ำปริมาณ 50,000 ลิตร ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านนาสัก ต.นาสัก อ.แม่เมาะ  จ.ลำปาง  สำหรับการอุปโภคบริโภคของชุมชน บ้านนาสัก จำนวน 300 กว่าครัวเรือน เนื่องจากชุมชนดังกล่าวเป็นชุมชนเดียวใน ต.นาสัก ที่ไม่มีการเชื่อมต่อกับแหล่งน้ำสำคัญของตำบล เมื่อต้นเดือนเมษายน 2559 ที่ผ่านมา

         อีกทั้งในช่วงวิกฤตภัยแล้งนี้ กฟผ.แม่เมาะ ยังได้ส่งรถบรรทุกน้ำโดยนำน้ำจากแหล่งน้ำภายใน กฟผ. แม่เมาะ  เข้าช่วยเหลือชุมชนในพื้นที่ อ.แม่เมาะ อย่างต่อเนื่อง โดยมีปริมาณน้ำที่นำไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ อ.แม่เมาะ ตั้งแต่เดือนมกราคม – เมษายน 2559 รวมกว่า 1.794 ล้านลิตร
แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
อ่านข่าว ::      หน้าต่อไป...