» โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้รับรางวัล การบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC) ประจำปี 2558 ได้สำเร็จต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2
  » ข้อกำหนดการเข้าเยี่ยมชมงาน กฟผ.แม่เมาะ
การจัดทำเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ มีรายละเอียดดังนี้
  1. เรียน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2
  2. ชื่อหน่วยงาน หรือชื่อสถาบันการศึกษา / สาขาวิชา
  3. กำหนดวัน เวลา (เช่น เวลา 09.00-12.00 น.,13.00-16.00 น.) และจำนวนคนขอเยี่ยมชมงานฯ
  4. วัตถุประสงค์ที่ขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  5. ลักษณะงานที่สนใจเข้าเยี่ยมชมงานฯ
  6. ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร/E-mail ของผู้ประสานงาน
 การส่งเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ   

  1. ส่งทาง E-mail
  2. ส่งทางโทรสาร (Fax.)0 5425 2731
  3. ส่งทางไปรษณีย์ ที่อยู่ 800 หมู่ที่6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
 สอบถามและประสานงานรายละเอียดล่วงหน้าก่อนได้ที่ 

แผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
โทร. 0 5425 3862, 0 5425 2738
โทรสาร(Fax.) 0 5425 2731
E-Mail :
อ่านข่าว ::      หน้าต่อไป...
  ผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะคว้ารางวัล Golden Award เวที Thailand Kaizen Award 2016

        กลุ่มน้ำใส 2009 โรงไฟฟ้าแม่เมาะ คว้ารางวัล Golden Award จากผลงานเรื่อง  “ลดเวลาการเปิดประตูระบายน้ำฝายท่าสี” บนเวที Thailand Kaizen Award 2016 โดยผู้บริหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะร่วมแสดงความยินดี พร้อมเชื่อมั่นว่าการทำกิจกรรมงานคุณภาพเป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้ก้าวไปสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรมที่ยั่งยืนสามารถแข่งขันได้

       เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ นายเชาวลิต  ตั้งตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มน้ำใส 2009 โรงไฟฟ้า แม่เมาะ นำเสนอผลงาน Kaizen ประเภท Automation เรื่อง “ลดเวลาการเปิดประตูระบายน้ำฝายท่าสี” ผลการนำเสนอกลุ่มได้รับรางวัล Golden Award โดยมีนายพรชัย ตระกูลสรานนท์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้มอบรางวัล

       นายเชาวลิต ตั้งตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กล่าวในนามของผู้บริหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะที่ร่วมนำเสนอผลงานครั้งนี้ว่า  “กิจกรรมกลุ่มคุณภาพไม่ว่าจะเป็น QCC หรือ Kaizen ผู้บริหารได้สนับสนุนและให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะว่ากิจกรรมเหล่านี้เป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้ก้าวไปสู่การเป็นองค์กรชั้นนำมุ่งไปสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรม ทั้งนี้ กฟผ.ได้จัดให้มีการนำเสนอผลงานคุณภาพเป็นประจำทุกปี โดยผู้บริหารทุกระดับได้ช่วยกันกระตุ้นให้เกิดการพัฒนางาน กลุ่มที่มีผลงานที่ดีจะได้เป็นตัวแทนองค์กรเข้าร่วมนำเสนอผลงานในเวทีระดับประเทศ  วันนี้ดีใจที่ได้เห็นกลุ่มน้ำใส 2009 นำเสนอผลงานรอบชิงชนะเลิศ  ซึ่งสมาชิกทุกคนมีความตั้งใจ และทำได้อย่างเต็มความสามารถ ถือเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับโรงไฟฟ้าแม่เมาะและ กฟผ.อีกด้วย กิจกรรมคุณภาพนั้นเป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กรที่ต้องช่วยกันพัฒนางาน ซึ่งงานที่เราทำอยู่ทุกวันซ้ำๆ เดิมๆ โดยไม่มีการพัฒนานั้น การดำเนินงานจะล้าหลังลงไปเรื่อยๆ เปรียบเสมือนองค์กรที่ตายไปแล้ว ฉะนั้นพวกเราทุกคนจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง องค์กรของเราจึงจะอยู่อย่างยั่งยืนและสามารถแข่งขันได้

        นายเวชรินทร์ ศรีเขียวใส ช่างระดับ 8 แผนกเดินอุปกรณ์สายพานและจัดหาน้ำ1 กองเชื้อเพลิงถ่านและน้ำ  ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ หัวหน้ากลุ่มน้ำใส 2009 กล่าวว่า รู้สึกดีใจ และภูมิใจกับผลการนำเสนอในครั้งนี้ ซึ่งกลุ่มจะนำเอาประสบการณ์ที่ได้รับครั้งนี้ไปช่วยแนะนำให้กับกลุ่มกิจกรรมกลุ่มคุณภาพน้องใหม่ของหน่วยงานต่อไป สุดท้ายขอขอบคุณผู้บริหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะและทีมงานทุกท่านที่ให้การสนับสนุนจนกลุ่มประสบความสำเร็จในครั้งนี้

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 25 จัดยิ่งใหญ่ นักวิ่งฮาล์ฟและมินิฯ จากทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขันมากที่สุดเป็นประวัติการณ์

     การแข่งขันเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 25 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ นักวิ่งทั้งชาวไทยและต่างชาติให้ความสนใจเข้าร่วมแข่งขันในประเภทฮาล์ฟมาราธอนและมินิมาราธอน มากที่สุดเป็นประวัติการณ์

     เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2559 เวลา 05.45 น. ณ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ร่วมกับ จังหวัดลำปาง และอำเภอแม่เมาะ จัดการแข่งขันเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 25 ประจำปี 2559 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยพลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี ได้มอบหมายให้นายวีระวัฒน์ ชลายน   อดีตผู้ว่าการ กฟผ. เป็นประธานเปิดการแข่งขัน พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ผู้บริหาร กฟผ. ข้าราชการ เอกชน และประชาชนร่วมงานอย่างคับคั่ง

     ในปีนี้ มีการแข่งขัน 3 ประเภท ประกอบด้วย 1) ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตร แบ่งเป็นประเภทชาวไทยทั่วไป และนานาชาติทั่วไป มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 710 คน ซึ่งนับเป็นจำนวนนักวิ่งที่สูงที่สุดนับตั้งแต่จัดการแข่งขันแม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน 2) มินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร มีนักกีฬาเข้าร่วม 1,447 คน ซึ่งนับเป็นจำนวนนักวิ่งที่สูงที่สุดนับตั้งแต่จัดการแข่งขันแม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน 3) ไมโครมาราธอน 5 กิโลเมตร และกิจกรรมพิเศษ วิ่งเพื่อสุขภาพการกุศล 5 กิโลเมตร มีนักกีฬาเข้าร่วม 4,750 คน และเดินเพื่อสุขภาพ 1 กิโลเมตร รวมทั้งสิ้น 6,907 คน  

     โดยนายวีระวัฒน์ ชลายน อดีตผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ผู้แทนองคมนตรี ทำพิธีเปิดกรวยถวายเครื่องราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ และในเวลา 05.45 น. ลั่นฆ้องปล่อยตัวนักกีฬาวิ่งประเภทฮาล์ฟมาราธอน จากนั้นนายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ปล่อยตัวนักวิ่งประเภทมินิมาราธอน และนายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปล่อยตัวนักวิ่งประเภทไมโครมาราธอนและนักวิ่งเพื่อสุขภาพ

     สำหรับผลการแข่งขันเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 25 ประจำปี 2559 สัญชัย นามเขต นักวิ่งสังกัด Nike (ไนกี้) คว้ารางวัลชนะเลิศฮาล์ฟมาราธอน ประเภทประชาชนชาวไทยทั่วไป (Overall)  ด้วยเวลา 1 ชั่วโมง 10 นาที 58 วินาที ส่วนผู้ชนะเลิศฝ่ายหญิง ได้แก่ ธนภรณ์ อัศววงศ์เจริญ นักวิ่งสังกัด รมณีนาถ กทม. ด้วยเวลา 1 ชั่วโมง 29 นาที 21 วินาที รับถ้วยพระราชทานฯ (จำลอง) พร้อมรางวัลเงินสดคนละ 10,000 บาท 

     ผลการแข่งขันฮาล์ฟมาราธอน ประเภทนานาชาติทั่วไป ชนะเลิศฝ่ายชาย ได้แก่ Mr. Enock Kipchirchir Kigen  นักวิ่งจากประเทศเคนย่า เข้าเส้นชัยด้วยเวลา 1 ชั่วโมง 9 นาที 00 วินาที ส่วนผู้ชนะเลิศฝ่ายหญิง ได้แก่ Ms. Elizabeth Wilson นักวิ่งจากประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าเส้นชัยด้วยเวลา 1 ชั่วโมง 47 นาที 24 วินาที รับถ้วยเกียรติยศและเงินรางวัล 10,000 บาท

     สัญชัย นามเขต สังกัด Nike (ไนกี้) ผู้ชนะเลิศการแข่งขันฮาล์ฟมาราธอน ประชาชนชาวไทยทั่วไป (Overall) ชาย กล่าวถึงการแข่งขันในครั้งนี้ว่า “เสน่ห์ของเส้นทาง สถานที่ท่องเที่ยวใน จ.ลำปาง และ กฟผ.แม่เมาะ ล้วนเป็นสิ่งที่ทำให้ตนตัดสินใจมาวิ่งที่สนามแม่เมาะฮาล์ฟมาราธอนอีก เมื่อปี 2553-2555 ตนได้ร่วมแข่งขันวิ่งประเภทฮาล์ฟมาราธอน และชนะเลิศติดต่อกันสามครั้ง จนได้รับถ้วยพระราชทานใบจริง สำหรับเทคนิคในการวิ่งที่แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอนนั้น การเตรียมตัวถือเป็นสิ่งสำคัญมาก ควรฝึกซ้อมและสำรวจเส้นทาง ลองวิ่งตามเส้นทางนั้นๆ อย่างสม่ำเสมอ ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิ่งคือสุขภาพที่ดี และช่วยไม่ให้เยาวชนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกด้วย อยากเชิญชวนผู้ที่สนใจมาร่วมวิ่งไปด้วยกัน เพราะสนามที่แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอนสุดยอดมาก อยากให้ลองมาดูครับ”

     ธนภรณ์ อัศววงศ์เจริญ สังกัด รมณีนาถ กทม. ผู้ชนะการแข่งขันฮาล์ฟมาราธอน ประชาชนชาวไทยทั่วไป (Overall) หญิง กล่าวว่า “ตนมาร่วมงานแม่เมาะฮาล์ฟมาราธอนในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 5 แล้ว สำหรับสถิติวันนี้เป็นที่น่าพอใจ เส้นทางสวยและมีความท้าทายมาก มีลักษณะเป็นเนินสูงต่ำ ใครที่ไม่เคยวิ่งสนามนี้จะแบ่งแรงไม่ถูก เพราะในช่วงหลังของการวิ่งต้องอาศัยแรงมาก แนะนำว่าให้คุมเวลาให้ดี เพื่อให้ไม่แรงหมดในช่วงเนินหลังๆ เสน่ห์อีกประการหนึ่งของแม่เมาะฮาล์ฟมาราธอนคือการได้วิ่งท่ามกลางสายฝน เพราะฝนตกทุกปี ท้ายนี้ อยากขอเชิญชวนให้มาวิ่งกันเยอะๆ ทุกคนจะได้มีสุขภาพที่ดี”

     นอกจากนี้ภายในบริเวณงานยังมีกิจกรรมเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับนักท่องเที่ยวและกองเชียร์ที่มาให้กำลังใจนักกีฬา โดยมีเวทีการแสดงเล็กจากเยาวชนในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ และร่วมทำกิจกรรมกับดารา “โฟน” ญาณิกา ทองประยูร นักแสดงจากภาพยนตร์เรื่องสิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่ารัก และตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 3-4 และ “บอส” จักรพันธ์ วงศ์คณิต นักแสดงจากละครเรื่องบ่วงบาป, นางชฎา และเลือดตัดเลือด และในงานยังมีการออกบูทสินค้าและอุปกรณ์กีฬาราคาย่อมเยา และสินค้าโอท็อปขึ้นชื่อของจังหวัดลำปางมาจัดจำหน่ายภายในงานอีกด้วย

     การแข่งขันเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ได้จัดมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2534 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นปีที่ 25 แล้ว แต่ละปีได้รับความสนใจจากนักวิ่งทั้งชาวไทยและต่างชาติเป็นจำนวนมาก  ทั้งนี้รายได้จากการดำเนินงานจะนำไปมอบให้แก่กองทุนสงเคราะห์และพัฒนาจังหวัดลำปาง ส่วนราชการในจังหวัดลำปาง และอำเภอแม่เมาะ สำหรับเป็นทุนในกิจกรรมสาธารณประโยชน์และส่งเสริมการศึกษาต่อไป )

นักวิ่งชาย อายุมากที่สุด คือ นายยุทธพงศ์ อนุมัติ อายุ 80 ปี สังกัด หนองกระทิง ลำปาง

นักวิ่งหญิง อายุมากที่สุด คือ นางจำลอง น้อยเสนีย์ อายุ 76 ปี สังกัด กฟผ.บางกรวย

สถานศึกษาในเขตพื้นที่ อ.แม่เมาะ ที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันมากที่สุด คือ โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ จำนวน 572 คน
สถานศึกษาในเขตพื้นที่ จ.ลำปาง ที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันมากที่สุด คือ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จำนวน  637 คน

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน หนึ่งในเส้นทางวิ่งที่สวยที่สุดของเมืองไทย ที่ต้องไปสักครั้งในชีวิต

         ในเดือนสิงหาคมของทุกปี เมืองเล็กๆ อย่าง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง จะเต็มไปด้วยนักวิ่งหลายพันคนจากทั่วทั้งประเทศ ที่พร้อมใจกันเดินทางมาเพื่อประลองฝีเท้าในสนามวิ่งแม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน สถานที่ที่นักวิ่งจะได้สูดอากาศดีๆได้อย่างเต็มปอด พร้อมวิ่งไปบนเส้นทางเนินเขาที่ทอดยาวสุดสายตา ผ่านแนวต้นไม้น้อยใหญ่ที่เรียงรายอยู่สองข้างทาง การได้วิ่งในบรรยากาศที่มีธรรมชาติโอบล้อมแบบนี้ ไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไม นักวิ่งจากทั่วทุกสารทิศต่างกลับมาเยือนที่นี่อีกอย่างไม่รู้เบื่อ

        งานเดิน-วิ่งแม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน เป็นกิจกรรมที่ กฟผ.แม่เมาะ ร่วมกับ จ.ลำปาง และ อ.แม่เมาะ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี จนเข้าสู่ปีที่ 25 แล้ว แม้นักวิ่งหลายคนจะบอกว่าสนามแข่งขันแห่งนี้ขึ้นชื่อเรื่องความหฤโหด  ด้วยสภาพเส้นทางที่พาดผ่านเนินเขาอยู่หลายลูก แต่จุดนี้กลับกลายเป็นเสน่ห์ที่สร้างความท้าทายและดึงดูดใจให้นักวิ่งจากทั้งในและต่างประเทศมารวมตัวกันเป็นประจำทุกปี ยิ่งไปกว่านั้น แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอนยังได้รับการโหวตจากนักวิ่งทั่วประเทศ ว่าเป็นสนามแข่งขันบนถนนที่ดีที่สุดของประเทศไทยจากการแข่งขัน 300 รายการ ซึ่งจัดลำดับโดยนิตยสารแพทรันนิ่ง เมื่อปี 2551 เรียกได้ว่านักวิ่งตัวจริงต้องลองมาวิ่งสักครั้งในชีวิต

       สำหรับประเภทการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นมืออาชีพหรือมือใหม่ก็สามารถเลือกได้อย่างหลากหลาย ทั้งประเภทฮาล์ฟมาราธอนระยะทาง 21.1 กม., มินิมาราธอนระยะทาง 10.5 กม. และไมโครมาราธอนระยะทาง 5 กม. รวมไปถึงกิจกรรมพิเศษอย่างการวิ่งและเดินเพื่อสุขภาพอีกด้วย รายได้ส่วนหนึ่งจะมอบให้แก่กองทุนสงเคราะห์และพัฒนา  จ.ลำปาง เป็นทุนการศึกษาให้เด็กๆ จ.ลำปาง เรียกว่าได้ทั้งสุขภาพและอิ่มบุญในคราวเดียว

       มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความประทับใจของผู้คนนับพันที่รวมตัวกันวิ่งบนเส้นทางสายอำเภอแม่เมาะแห่งนี้ ได้ในวันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2559 เวลา 05.45 น. ณ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.egat.co.th และ http://maemoh.egat.com/public/

        หากพร้อมแล้วก็หยิบรองเท้าคู่ใจ แล้วออกไปวิ่งที่แม่เมาะด้วยกันนะ

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  ปั่นเสือไปสร้างฝาย เพิ่มน้ำเติมความสุข

         ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ร่วมกับนักปั่นจักรยานทั่ว จ.ลำปาง จำนวน 180 คน ปั่นจักรยานจากในตัวเมืองลำปาง มุ่งหน้าสู่บริเวณห้วยแม่ดำ หมู่บ้านท่าสี ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ เป็นระยะทางกว่า 80 กม. สร้างฝายชะลอน้ำประเภทฝายหินถม จำนวน 2 ฝาย ซึ่งเป็นการขยายขนาดความกว้างของฝายที่เคยสร้างไว้เมื่อต้นปี 2559 ให้มีความแข็งแรงทนทานมากยิ่งขึ้น เพื่อรักษาความชุ่มชื้น ดักตะกอนแร่ธาตุที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้และทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชน บ้านท่าสี โดยมีนางนพณภัสสร ถาวรอธิวาสน์ หัวหน้ากองชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ และนายนิพล อัครวีรวัฒนา ผู้ใหญ่บ้านท่าสี พร้อมด้วยสมาชิกชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2559

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
  โรงไฟฟ้าแม่เมาะรับรางวัล CSR-DIW Continuous Award ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8

         เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในงานสรุปผลการดำเนินงานและมอบรางวัล CSR-DIW Awards ประจำปี 2559 แก่โรงงานอุตสาหกรรม ในโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน จัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีนายสุทธิชัย จูประเสริฐพร ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นผู้แทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เข้ารับโล่และเกียรติบัตร CSR-DIW Continuous Award 2016 ที่มอบให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมเครือข่ายตั้งแต่ปี 2551 และมีการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยโรงไฟฟ้าแม่เมาะเป็นโรงไฟฟ้าแห่งแรกของ กฟผ. ที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี 2552 และได้รับรางวัลต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 8

แหล่งข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์
อ่านข่าว ::      หน้าต่อไป...